Ipsos Brand Research Guidelines during COVID-19

Ipsos Brand Research

Многу бренд менаџери се во дилема дали и како да спроведуваат истражувања за време на кризата со COVID-19. Нашата последна статија објаснува зошто е важно да се разбере импактот на кризата врз потрошувачите и марките и нуди насоки како да се спроведуваат истражувањата ефективно и ефикасно.