Bak tallene: Hva bekymrer verden?

Med over 100 måneder med data, går denne rapporten bak tallene for å se på de store trendene og utviklingen over tid for de sosiale og politiske sakene som bekymrer verden.

What Worries the World cover imageIpsos sin What Worries the World undersøkelse identifiserer de største sosiale og politiske problemene både på lokalt og globalt nivå, ved å spørre 19 000 innbyggere i 28 land om deres mening rundt de mest bekymringsverdige sakene for deres land. Den gir et øyeblikksbilde av stemningen i landet og identifiserer korte- og langvarige trender i samfunnet.

Overraskende nok er de største bekymringene relativt stabile siden Ipsos startet målingen i 2010. Ifølge innbyggere fra hele verden, er de 5 viktigste bekymringene i samfunnet: økonomisk/politisk korrupsjon, fattigdom og sosial ulikhet, arbeidsledighet, kriminalitet og vold, og helse og omsorg. I de seneste månedene har det også vært lite som skiller de viktigste sakene fra hverandre.   

Bekymringene blant innbyggerne i de 28 landene har vært stabile og lite påvirket av store samfunnsendringer. Siden 2010 har verden blant annet sett en langsom men jevn stabilisering av finansmarkedet etter krisen i 2008. Denne rapporten prøver å forstå hvorfor rangeringen av de viktigste bekymringene har vært så konstante over tid, til tross for raskere samfunnsendring og usikkerhet.

I tillegg til å spørre om folks fremste bekymringer, spør denne trackeren også om deres oppfatning av hvilken retning landet deres går i - om de mener samfunnet deres beveger seg i riktig eller gal retning. Selv om majoriteten av respondentene globalt mener at landet deres beveger seg i gal retning, er det tegn til optimisme i verden i dag, noe som har sammenheng med den globale økonomiske stabiliseringen de siste 9 årene. I gjennomsnitt tror 42% fra de 28 landene at deres land går i riktig retning, mot 40% i 2017 og 37% i 2016.

Denne rapporten graver i dybden på What Worries the World dataen for å finne:

  • Det er en ytterligere økning i bekymring omkring de største sakene, utenom arbeidsledighet, slik at de tre største sakene nå rangerer nesten like høyt.
  • Fattigdom/sosial ulikhet er på vei til å bli en dominerende bekymring (spesielt i utviklede land), og bekymring om økonomisk/politisk korrupsjon er fremtredende i alle land som er undersøkt.
  • En antagelse om at noen bekymringer kan stamme fra misoppfatninger av virkeligheten, for eksempel omkring innvandring og kriminalitet, og er sterkt påvirket av media.
  • Det er tidlige indikasjoner på økende bekymring om klima, som til nå ikke har nådd opp blant de viktigste bekymringene globalt.

 

Samfunn