[Webinar 23.02.2023] KEYS - Innbyggernes og forbrukernes forventninger

Ipsos | Nøkler | Webinar | forbrukere

 

Våre forventninger ligger til grunn for alle våre subjektive opplevelser, og påvirker valgene vi tar i alle aspekter av livet vårt. Men fra et forskerperspektiv er forventninger ikke alltid det enkleste konseptet å fange opp og måle.

I neste episode av KEYS-webinarserien vår vil vi dele ny analyse for å hjelpe deg med å bedre diagnostisere hva innbyggere og forbrukere ser etter i disse dager. Hvordan endres forventningene deres? Og hvordan kan vi bedre forstå hva som ligger til grunn for deres valg?

På agendaen denne dagen:

 1. Året så langt: hvordan går det?
  Vi gjennomgår de siste offentlige meningsmålene og setter dem opp mot konteksten til vår nye Ipsos Global Trends-rapport: En ny verdensforstyrrelse – muligheter i en polykrise.

 2. Hvordan skape merkevarevekst og suksess
  Vet vi virkelig hvordan folk ser på merkevaren vår og kategorien vår? Vi utforsker hvorfor det er viktigere å forme forventninger enn bare å forstå dem.

 3. Holde drømmen relevant
  Her et eksempel om hvordan forbrukernes ambisjoner har utviklet seg den siste tiden innen luksussektoren. Hva betyr dette for en bransje som historisk sett har vært stolte av kvaliteten på produktene og kreasjonene.
 4. Vi er mer enn sansene våre
  Ved kjøp av et produkt er våre erfaringer en sammenslåing av ulike krefter (sansene, kunnskap og kontekst). Vi presenterer nye ideer for å utvikle en helhetlig tilnærming til produkttesting og utvikling.

Vi håper du har mulighet til å delta enten kl. 11.00 eller kl. 17.00. Begge seanser vil inkludere en Q&A med foredragsholdere.

Webinar deltakelse er gratis. Foredragene er på engelsk. Opptak er tilgjengelig i etterkant. 

Alle KEYS-webinaropptak og presentasjoner er tilgjengelige her.

Samfunn