[Opptak av webinar 19.1.2023] KEYS - Et nytt år står foran oss

Ipsos | Keys | Free Webinar | Ukraine | Corporate reputation | Metaverse

 

Vi ønsker å starte det nye året med refleksjoner og en følelse av optimisme. Vi erkjenner de nåværende utfordringer, men forankrer dem i hva vi har lært underveis, og i strategiene vi har satt på plass for fremtiden.

Men hendelser fra de siste årene – som blir til dagens polykrisekontekst – gjør at mange av oss føler seg mer usikre på tiden fremover. Det er kanskje ingen dårlig tegn. Få regjeringer eller virksomheter kan si at de var fullt forberedt på sjokket av krigen i Ukraina eller faktisk omfanget av levekostnadskrisene verden opplever.

Bli med på vår første episode av 2023, hvor vi vil dele nye ideer og perspektiver for å bidra til at vi alle kan være bedre forberedt på det som ligger foran oss.

På agendaen denne dagen:

  1. Risiko og motstandskraft
    Hvordan kan vi bli bedre i å forutse endringer og forstyrrelser? Og hvordan skal folk reagere på sjokk når de skjer? Gjennomgangen vår inkluderer oppdateringer på bakken slik folk i Ukraina opplever det.

  2. Omdømme betyr mye
    Vår nye Global Trustworthiness Monitor viser en sakte, men jevn økning for nesten alle sektorene og bransjene vi har overvåket.

  3. Velkommen til Metaverse
    Vi tar et skritt tilbake fra buzzordene for å stille oss selv noen spørsmål: hva er metaverset akkurat nå, hva vil det bli og hvordan kan vi alle være en del av det?

Vi håper du har mulighet til å delta enten kl. 11.00 eller kl. 17.00. Begge seanser vil inkludere en Q&A med foredragsholdere.

Webinar deltakelse er gratis. Foredragene er på engelsk. Opptak er tilgjengelig i etterkant. 

Alle KEYS-webinaropptak og presentasjoner er tilgjengelig her.

Samfunn