[Opptak av webinar 15.12.22] KEYS - Om året 2022 og trender

Ipsos | Keys webinar | The year in review

 

2022 har vært et år der folk over hele verden kjempet med en kompleks mengde utfordringer, alt på samme tid. Dens avgjørende øyeblikk inkluderer usikkerhet rundt Covid-19, krigens tilbakevending til Europa, de stadig klarere realitetene i klimaendringene og en utfoldende levekostnadskrise.

Det er ingen overraskelse at 2022 har satt nye ord som permakrisis og polykrise på agendaen. Andre viktige hendelser er Covid-19, krigens tilbakevending til Europa, klimaendringene og en økende levekostnadskrise. 
I neste episode deler vi erfaringene fra de siste tolv månedene og drøfter hvordan vi kan være forberedt og robuste i tiden fremover. 

På agendaen denne dagen:

En ny verdensforstyrrelse?

Vi utforsker hovedtemaene fra vår nye 50-lands Ipsos Global Trends-undersøkelse. Ved å bruke en latinamerikansk linse for å sette funnene i sammenheng, vurderer vi hvordan verdier endrer seg i dagens usikre omstendigheter.

Inflasjon: Gammel historie / Ny historie

Tyrkia er ikke fremmed for inflasjon, men de siste par årene har vært noe annet. Vi har vurdert erfaringer vi alle kan lære av når landets økonomi - og befolkningen - tilpasser seg de ofte utmattende nye virkelighetene.

Veien fremover

Dagens byer ser i økende grad ut som utstillingslokaler for alle slags mikromobilitetsløsninger, alt fra e-scootere til sykkeldelingstjenester. Og ute på veien begynner forbrenningsmotoren sakte å vike for sine batteridrevne etterfølgere. Når det gjelder fremtidens mobilitet, hva bør vi forvente neste gang, og hva vil det bety for hverdagen vår?

Vi håper du har mulighet til å delta enten kl. 11.00 eller kl. 17.00. Begge seanser vil inkludere en Q&A med foredragsholdere.

Webinar deltakelse er gratis. Foredragene er på engelsk. Opptak er tilgjengelig i etterkant. 

Alle KEYS-webinaropptak og presentasjoner er tilgjengelig her.

Samfunn