Banebrytende valutamåling – Nederland lanserer verdens første helintegrerte mediemåling

Ipsos og Kantar ble nylig tildelt kontrakten for å bygge opp verdens første helintegrerte mediemåling. Den nye løsningen vil levere valuta for TV, radio, print og digitale medier i ett felles datasett. Gjennom å samle ledende teknologi og ekspertise, vil den integrerte løsningen bringe store framskritt for mediemålinger på verdensbasis.

Ved å kombinere måling av seing, lytting, lesing og annet digitalt konsum i ett integrert system, vil innsikten om det nederlandske publikumet øke og man legger til rette for en styrket salgsvaluta for hver enkelt mediekanal. Den nye tilnærmingen vil gi en dypere forståelse for medievanene til det nederlandske folket og dermed gjøre det enklere for annonsører og mediebyråer å optimalisere kanalvalg – både isolert og for kampanjer på tvers av ulike medieplattformer. Målingen vil oppfylle de høyeste standardene for design, datainnsamling og prosessering, og vil erstatte eksisterende valutaer i markedet. De første dataene fra den nye løsningen forventes å bli tilgjengelige i løpet av 2021.  

Oppdragsgiveren bak den nye målingen er bransjeorganisasjonen Nationaal Media Onderzoek (NMO), som representerer interessene til den nederlandske medieindustrien.

 

Forbedret undersøkelsesdesign og topp moderne måleteknologi

Kombinasjonen av den beste måleteknologien fra de to leverandørene, samt et nytt og forbedret undersøkelsesdesign vil bidra til å gjøre den nye målingen unik. Noen av elementene det er verdt å trekke fram er: 

  • Nydesignet etableringsundersøkelse (Establishment Survey) – Ipsos vil levere undersøkelsen som danner grunnlaget for oppbyggingen av den nye målingen. Undersøkelsen skal gjenspeile nederlendernes bruk av, og forståelse for, teknologi, enheter og tjenester.
  • Ett panel for måling av alt tagget innhold konsumert via hjemmenettverket - Ved hjelp av Focal Meter fra Kantar vil alt tagget innhold konsumert over hjemmenettverket i husholdningene bli målt. Dette inkluderer seeing, lytting, lesing og annet digitalt konsum, kringkastet live så vel som on demand. 
  • Første hybrid mobilmåling av radio MediaCell fra Ipsos sørger for en passiv måling av lytting på alle plattformer og devicer, ved hjelp av lytternes egne mobiltelefoner. 
  • Et «Single source» panel for måling av TV og digitalt konsum av nettsteder og apper – Ved hjelp av MediaCell-teknologien fra Ipsos. 
  • Device-uavhengig tilnærming til måling av lesertall – Gjennom forbedret undersøkelsesdesign vil Ipsos levere lesertall for publisert innhold på tvers av trykte og digitale flater. 
  • Nyeste TV-meter-teknologi – Kantars nye People Meter 7 er basert på et nettbrett og er dermed langt mer brukervennlig for panelistene. Tradisjonell TV-seing måles ved hjelp av audiomatching og pålogging via en app på nettbrettet. 
  • Utstrakt bruk av målgruppeinformasjon – Ipsos vil sørge for at omfattende målgruppeinformasjon integreres i datasettene fra starten av. 

 

Fordelaktig for både annonsører, byråer og mediene

I tillegg til de åpenbare fordelene den nye målingen gir for mediebyråene i deres planlegging av kampanjer, vil også annonsørene og mediene selv oppleve store fordeler. Annonsører og merkevareeiere vil få økt mulighet til å styre investeringer, optimalisere ROI gjennom mer relevante budskap, samt få en bedre forståelse for de ulike medieplattformenes betydning i konsumentenes kjøpsprosess. Medie- og plattformeierne vil på sin side være i stand til å øke kvaliteten og tiltrekningskraften på deres tjenester.

 

Global Head of Audience Measurement i Ipsos, Liz Landy sier i en kommentar at:

Folk har snakket om kryssmediale målinger i lang tid, men til nå har det vært mye snakk og lite handling. Den nederlandske bransjeorganisasjonen har lykkes med å overvinne hindringene for å levere på en visjon om å måle media slik forbrukerne og annonsørene ser det og bruker det – Uavhengig av plattform eller type media. Vi ser fram til å levere de første resultatene: Dette prosjektet vil bli en virkelig «game changer».

Vil du vite mer, delta på webinaret vårt den 14 april:

Meld deg på kl 10:00

Meld deg på kl 16:00

Media & Merkevare-kommunikasjon