Ukens tall #19: Ungdommen mener at det er forventet at man drikker alkohol i russetiden

Ipsos har spurt ungdom om deres forventninger til russetiden

uke 19 22

Ipsos har som en del av Barn og Ungdomsundersøkelsen samlet inn tall for Blå Kors, deriblant tall om russetiden. I undersøkelsen kommer det frem at 73 % av de mellom 16 og 19 år mener det er forventet at man skal drikke i russetiden. Det er noen flere jenter enn gutter som er enig i at det er forventet å drikke i russetiden, hhv. 76 % mot 70 %. uke 19 2022

I undersøkelsen kommer det også frem at 17 % av ungdommene mener det er forventet at man tar andre rusmidler enn alkohol i russetiden. Også her er det flere jenter (18 %) enn gutter (14 %) som er enige i påstanden. 

Kilde: Undersøkelsen består av 295 intervjuer av ungdom mellom 16-19 år gjennomført i februar og mars 2022 for Blå Kors i forbindelse med Ipsos' Barn og Ungdom undersøkelsen.

Mer innsikt om Utdannelse

Samfunn