Fremtidens Mobilitet del 2: Elektrifisering

Elektriske kjøretøy tiltrekker seg stadig flere forbrukere grunnet økende bekymring for miljø og økningen av bensinprisen. Ipsos har undersøkt fremtidens mobilitet i den globale rapporten "The Future og Mobility - Electrification".

Selv om det elektriske kjøretøyet har eksistert i over 100 år, var de tidlige løsningene hverken særlig populære eller praktiske og hadde begrenset funksjonalitet. Behovet for elektriske motorer var minimalt til slutten av det 20. århundre da gassmangel og miljøhensyn ble sentralt. På dette tidspunktet ble det utstedt transportutslippsregler som skapte fornyet interesse for elektriske og elektroniske komponenter, og et behov for originale utstyrsleverandører (OEMer) for å kunne å produsere kjøretøy som møtte de nye restriksjonene.

 

I denne globale rapporten om elektrifisering analyserer Ipsos resultatene av intervjuer med over 130 000 forbrukere fra over hele verden for å forstå:

  • Dagens forbrukeradferd vedrørende fossile motorer og elektriske motorer
  • Forbrukeres kjennskap og holdninger til ulike typer kjøretøyer;
  • Fordelene med og barrierene for å eie og kjøre elbiler;
  • Hvem er mest interessert i elbiler? og
  • De mest pålitelige partnerne som tilbyr elbiler og mobilitetstjenester.

 

Dette er andre del i en serie om Fremtidens Mobilitet

Se del 1: Fremtidens mobilitet: Veien mot førerløse biler.

Mer innsikt om Bilindustri