Global rapport: å være kvinne i dag

En global studie om likestilling og kvinners rolle i samfunnet viser at holdninger er i endring, men at kvinner fortsatt møter på særstilte utfordringer. Den viser også at en majoritet av menn anerkjenner at likestilling mellom kjønnene kun kan oppnås med deres støtte, men halvparten synes det stilles for mange krav til dem.

HOVEDFUNN:

  • To tredjedeler tror at kvinner ikke vil oppnå likestilling i deres land med mindre menn også bidrar til å støtte kvinner rettigheter. Men meningene er delt om hvorvidt det stilles for mange krav til menn om å bidra til likestilling: 43% er enige i at det stilles for mange krav til menn, mot 46% uenige. Enigheten er høyere hos menn enn kvinner (50% vs 36%). 
  • Det er fortsatt en lang vei å gå - men holdningene er i endring. Globalt sier halvparten (50%) at unge kvinner vil få et bedre liv enn kvinner fra deres foreldres generasjon. To tredjedeler globalt (65%) sier at å oppnå bedre likestilling mellom menn og kvinner er viktig for dem personlig - ned 5 prosent fra i fjor (70%). 
  • I de fleste landene er det å være hjemme med barn ikke lenger sett på som en arena kun for kvinner; globalt er tre fjerdedeler (75%) uenig i at en mann som er hjemme med barn er mindre mann, mot kun en av 5 (18%) som er enige. Tre fjerdedeler globalt (75%) sier at de er komfortabel med å ha en kvinnelig sjef, mot kun 17% som ikke er komfortabel. Menn er i større grad ukomfortabel enn kvinner (20% vs 14%). 
  • Likevel møter kvinner på særskilte utfordringer. Tre av ti globalt (30%) peker på seksuell trakassering som den største utfordringen for kvinner, noe som er i tråd med tallene fra 2018 (32%). Likelønn er trukket frem som en vesentlig utfordring i mange land i Europa. Respondenter i Serbia (41%), Australia (40%), Polen (24%) og Russland (26%) anser vold i hjemmet som en stor utfordring, mens de i Sør Korea (31%) og Japan (26%) mener det å balansere jobb og ansvar for hjemmet er den viktigste utfordringen for kvinner. 
  • Globalt er de tiltakene folk anser som viktigst for å oppnå likestilling mellom kjønnene, at arbeidsgivere betaler kjønnene lik lønn for likt arbeid (36%), og strengere lover for å hindre vold og trakassering mot kvinner (35%). Majoriteten (69% og 68%) mener at disse tiltakene vil bidra positivt til likestilling. 
  • Utdanning er den arenaen som folk tror vil oppnå likestilling først - nesten halvparten (47%) tror at diskriminering mot kvinner i utdanning vil ta slutt innen 20 år. Det er langt færre som tror det samme for offentlig administrasjon og politikk (37%). 

22

11

Last gjerne ned hele rapporten under for flere og mer detaljerte funn.