Global studie: ikke avmaskuliniserende å være hjemme med barn

En ny global undersøkelse viser at tre fjerdedeler (75%) er uenige i påstanden om at en mann som er hjemme med barn er mindre mann, mot en av fem (18%) som er enige.

Den nye Ipsos-undersøkelsen som er gjennomført i 27 land, i samarbeid med Institute for Women’s Leadership at King’s College London og International Women's Day, viser hvordan menn trenger økt støtte fra arbeidsgivere for å kunne ta en større del av ansvaret for barna.

Studien fremhever 4 hovedfunn, som du kan lese mer detaljert om i rapporten under:  

  • Globalt er 75% uenig i at en mann som er hjemme med barn er mindre mann, men disse meninger varierer sterkt mellom landene.
  • Tre fjerdedeler (73%) er enige i at arbeidsgivere burde gjøre det lettere for menn å kombinere omsorg for barna, mot kun 18% som er uenige.
  • Globalt er "ansvar for barn og hjemmet" den arenaen der folk synes det ikke nok gjøres for å oppnå like rettigheter mellom menn og kvinner.
  • På spørsmål om hvorvidt diskriminering av hjemmeværende mødre vil være over om 20 år, er oppfatningene delte.

hh

 

Samfunn