Globale trender 2021: Etterskjelv og kontinuitet

På tvers av 25 land sier nå flertall at det viktigere at bedrifter bekjemper klimaendringer enn at de betaler riktig mengde skatt. Syv av ti sier at de har en tendens til å kjøpe merkevarer som reflekterer deres personlige verdier og at bedriftsledere har et ansvar for å si fra om sosiale spørsmål. Rundt om i verden øker enigheten om at det haster å håndtere klimaendringer, men mange andre sosiale holdninger blir uforandret, til tross for COVID-19.

Ipsos' Global Trends Studie 2021 er den siste delen av den omfattende Ipsos-serien som hjelper til å forstå hvordan globale holdninger endrer seg. Årets meningsmåling er gjennomført i 25 land rundt om i verden, alt fra utviklede land som USA, Storbritannia og Italia og til markeder i Asia som Kina og Thailand – samt dekker viktige nye markeder som Kenya og Nigeria for første gang.

Undersøkelsen avslører at befolknings holdninger og verdier har endret seg mindre enn man kunne forvente grunnen pandemien. Endringene vi ser i dataene har en tendens til å være drevet av langvarige trender i opinionen som var før COVID-19:

Klimaendringer og miljø

Bekymring for klimaet ble identifisert som den sterkeste globale trend i Global Trends 2019-undersøkelsen, og dens posisjon har styrket seg over pandemien. På tvers av de 25 markedene sier nesten to tredjedeler (63%) at det er viktigere for dem at bedrifter gjør så mye de kan for å redusere skader på miljøet enn det er at de betaler riktig mengde skatt, mens bare en fjerdedel sier skatt er viktigere enn klima (27%).

Utviklingsland har klima håndtering som det viktigste imperativet.

Merkevare formål

Viktigheten av at merkevarer gjenspeiler forbruker holdninger og verdier har økt siden pandemien: i år er syv av ti på tvers av 25 markeder enige om at de har en tendens til å kjøpe merker som reflekterer deres personlige verdisett (70%). Siden 2013 har betydningen av at merkevarer assosieres med holdninger og verdier økt på tvers av en rekke nøkkelmarkeder, med 17 prosentpoeng økning i Storbritannia og Frankrike, og en økning på 16 poeng i USA.

På samme måte er det stor interesse for bedriftsledere som engasjerer seg og uttaler seg om sosiale og politiske spørsmål som landet deres står overfor. Selv i Frankrike og USA, hvor enigheten er lavest, er litt over halvparten enig i at dette er ønskelig (51%).

Samtidig er 45 % av utvalget på tvers av de 25 landene enige i at "Jeg bryr meg ikke om et merke er etisk eller sosialt ansvarlig, jeg vil bare at de skal lage gode produkter".

Tro på vitenskap

Økende tro på vitenskap er en annen langsiktig trend. Seks av ti er enige om at alle medisinske tilstander til slutt vil kunne kureres (60%) – et tall som har økt siden starten av Global Trends-serien i 2013 og fortsatt økte gjennom pandemien ettersom vaksiner ble utviklet på rekordtid.

Optimismen er igjen høyere blant utviklingslandene hvor bla. ni av ti indonesere (90%) og over åtte av ti fra Thailand og Filippinene (84% og 82%) er enige om at vitenskapen vil vinne over alle sykdommer. Franskmennene er minst overbevist; nesten halvparten er uenig (47%) sammenlignet med fire av ti som er enig (39%). Men selv her, er det en langsiktig økning i positivitet: I 2013 var bare en fjerdedel enige om at alle medisinske tilstander til slutt vil bli helbredelige.

Holdninger til data og teknologi

Den offentlige opinionen er fortsatt sterkt imot sosiale medier selskaper: 84% av befolkning er enige i at sosiale medier selskaper har for mye makt. Dette har økt noe i nesten alle land mellom 2019 og 2021. Den største økningen har skjedd i Kina, hvor andelen som mener sosiale medier selskaper har for mye makt har økt fra 67% til 83%.

Holdningene til data har imidlertid ikke blitt mer engstelige i løpet av denne tiden. I stedet har vi registrert økende likegyldighet eller apati, og til og med åpenhet for å dele personlige data. For eksempel sier den samme andelen som er bekymret for makten til sosiale medier – 84% – at det er uunngåelig at vi alle vil miste noe privatliv i fremtiden på grunn av kraften til ny teknologi.


Ben Page, kommende Ipsos' Global Chief Executive sier:

Globalt kan vi se bekymring for klimaendringer og krav til at næringslivet stepper opp fortsetter å vokse, men også at pandemien ikke fundamentalt har endret befolkningens verdier og prioriteringer. Eksisterende trender som økende likegyldighet om personvern og tillit til vitenskap bekreftes. Den nye normalen ser mer ut som den gamle normalen enn man kanskje hadde forventet i fjor.


Les artikkelen på engelsk her

 

Samfunn