Forstå forbrukere i inflasjonstider

Noen ganger føles det som om vi går fra krise til krise.

Ipsos | Inflasjon | Forbrukere | Kjøpekraft

I 2022 gikk vi fra en global pandemi til en levekostnadskrise, ettersom krigen kom tilbake til Europa og de ødeleggende effektene av klimaendringer ble stadig tydeligere.

Under pandemien ble vi vant til nye ord som lockdown og sosial distansering. Nå tilpasser vi oss til polykrisen (1), en serie sammenhengende kriser med potensial til å forårsake større skade enn de ville tilby isolert sett.

I denne perioden med raske endringer har vi prøvd å holde oss nær hvordan folk har det. Vår 36-landsstudie fokuserer på folks oppfatninger av sin egen situasjon samt se fremover til hvor de tror ting går.

Ser man over hele kloden, er det vanskelig å få en samlet fortelling, med ulike kontekster som bringer en annen lokal dimensjon til det globale problemet med økende inflasjon. Av denne grunn ba vi ekspertene våre på bakken i India, Frankrike, Tyrkia, Argentina, Brasil og Malaysia om å skrive om hvordan den nåværende krisen er unik i deres marked.

På bakgrunn av så mye endring, så vi på hva atferdsvitenskap kan fortelle oss om forbrukerpsykologi under polykrisen. På bakgrunn av pandemien har vi vært ute etter å jorde oss i den bredere sammenhengen. Vårt Ipsos Disruption Barometer gir et panorama av den bredere dynamikken i våre nåværende situasjoner.

Denne rapporten har som mål å hjelpe merkevarer og beslutningstakere å forstå hvordan folk prøver å navigere i disse globale krisene og hvordan dette er forskjellig over hele verden.

Hovedfunn

Inflasjon: verdens største bekymring, men utsiktene varierer fra land til land

 • Inflasjonen har steget fra å være en annen ordens bekymring til den sentrale saken i løpet av få måneder, men folks utsikter varierer mye mellom land, med Europa spesielt pessimistisk med tanke på at deres levestandard faller det neste året, sammenlignet med Asia og Latin-Amerika.

Prisene forventes å fortsette å stige videre i 2023

 • Folk tror ikke stigende priser kommer til å ta slutt når som helst, med mer enn syv av ti som forventer å betale mer for sine verktøy og shopping i 2023, og bare 12 % forventer en lønnsøkning på/over inflasjonen neste år. Antallet mennesker som tror arbeidsledighet vil spille en større rolle i 2023, vokser.

Vi lever i enestående tider med polykrisen

 • Mens vi lever gjennom en levekostnadskrise, er ikke dette den eneste krisen vi har å gjøre med. Polykrisen – interaksjonskriser som resulterer i større skader enn i isolasjon – har ført til at mennesker er i en konstant endring og ikke lenger kan stole på troen fra vår mer sikre fortid.

Ekstra jobber som hjelper folk med å opprettholde forbruket

 • Forbrukerne reagerer ikke alle på samme måte, med ny atferd som varierer på tvers av og innenfor markeder. Mens mange kutter ned, er det noen som ser på ekstra jobber for å opprettholde kjøpekraften.

(1) Begrepet polykrise – som ble hyppig brukt under Verdens økonomiske forum i Davos, og sannsynligvis vil brukes mer og mer i dagene, ukene og månedene som kommer – viser hvordan globale kriser henger sammen, fletter seg sammen og forverrer hverandre. Kilde: FN-sambandet.

Nedlast
hele rapporten her


Innholdsfortegnelse

 1. Introduksjon
 2. Feeling the pressure: Kontekst
 3. Forstå menneskelig psykologi under polykrisen
 4. Har disrupsjon blitt den nye normalen?
 5. Den indiske forbrukerens svar på inflasjon
 6. Tyrkia: Tilpassingsdyktighet i skyggen av hyperinflasjon
 7. Brasil: Nedbemanning mot prisstigninger – gjør det riktige valget
 8. Malaysia: Mellom godt brukt penger og godt levd liv
 9. Forstå Argentina
 10.  Frankrike: Slutten på hensynsløshet

Neste

Mer innsikt om Forbrukermarked

Forbruker og Shopper