Innovasjon i inflasjonstider

En veileder for innovasjonsledere i detaljhandelen og CPG-industrien.

Ipsos Views | Innovation in inflationary times

Globalt er tre av fire forbrukere bekymret for at prisstigningen vil bli høyere enn inntektsøkningen i 2022. Samtidig opplever aktører verden over økte varekostnader på grunn av råvaremangel og en utfordrende transportsituasjon. I tillegg kommer raskt skiftende forbrukerstemninger.
Dette er en utfordrende situasjon
der man står overfor tøffe valg; skal man tenke helt nytt rundt innovasjon, lansere innovasjoner som tåler økt inflasjon, redesigne eksisterende produkter slik at de kan holde en relativt lavere pris eller reposisjonere eksisterende produkter. For å lykkes i denne nye situasjonen må man forstå prisbildet og driverne som bestemmer hvordan dette påvirker egne merkevarer og kategoriene/segmentene man opererer i. 
Å lansere innovasjoner som tåler prisøkninger krever økt differensiering for å redusere byttekostnad. Det blir viktig å legge vekt på de egenskapene som tåler en høyere pris, og samtidig må man vite hvilke merkevarer som har tilstrekkelig merkestyrke til dette.
I artikkelen "Innovating in Inflationary Times" deler vi det vi har lært fra tidligere perioder med høy inflasjon. Dermed kan du få innsikt i hvordan du bør navigere i dette landskapet og balansere kortsiktig gevinst mot langsiktig risiko.  Vi deler også konkrete cases på research som vi har gjennomført.

Mer innsikt om Forbrukermarked

Forbruker og Shopper