Ipsos Update - November 2019

Denne månedens Ipsos Update inneholder nye Ipsos-undersøkelser og analyser om mental helse, Black Friday og varehandeltrender, merkevarebygging, om klimaendringer i sosiale medier og til slutt om Storbritannia.

Black Friday | Mental Health | Retail trends | brands | climate change | packaging | Ipsos Update

Vår undersøkelse for Verdens mentale helsedag viser at folk fra 29 land anser mental og fysisk helse som like viktige. Kjennskap og holdninger til mental helse varierer midlertidig sterkt på tvers av landene. For eksempel, andelen folk som svarer at de tenker på sin mentale helse veldig eller ganske ofte varierer fra 25% i Russland til 84% i Chile.

En annen studie undersøker utfordringer innen mental helse på arbeidsplassen i Australia, Canada, Storbritannia og USA. Grunnet stigma eller mangel på støtte, svarer 8 av 10 diagnosert med en mental lidelse at de ikke har meldt fra til ledelsen, og 4 av 10 innrømmet at de har gitt en falsk begrunnelse for mental helse-relatert fravær fra jobb.

Helse er også tema for vår nye white paper om finanssektoren. Rapporten argumenterer for at sektoren bør omfavne den økende bevisstheten om helse og livsstil i samfunnet ved å gjøre dette til et fokus for deres kunder, for eksempel ved å tilby støtte og veiledningstjenester for å redusere finansiell stress.

Årets shoppinghøytid er på trappene med Black Friday 29. november, og vår nye white paper spør om fenomenet, som har utviklet seg til en global begivenhet, fortsatt er noe vi gleder oss til. På Black Friday i 2018 var gjennomsnittlig globalt forbruk 6 ganger høyere enn en normal fredag. Men en varehandel i rask endring gir fenomenet nye utfordringer og muligheter.

Merkevare er viktigere for forbrukere enn noen gang, som en snarvei til å ta raske og trygge beslutninger. Selv om det ikke finnes èn oppskrift på hvordan man bygger en sterk merkevare, viser en ny analyse hvordan å investere tid og ressurser i å dyrke sterke "mentale nettverk" fylt med umiddelbare og positive assosiasjoner kan skape langsiktige fordeler.

Over til klimaendringer - gir vår globale sosiale medier-monitor et annet perspektiv til den allerede utstrakte forskningen på miljø og klima. Åpne, ufiltrerte og usensurerte diskusjoner på nettet viser hva folk snakker om, hvor, og - ved å bruke sentimentanalyse - hva de føler om disse temaene.

Til slutt ser vi til Storbritannia, hvor landet forbereder seg på et valg i desember. Tre nylige studier gir et sammensatt bilde av den politiske situasjonen. Vi ser på den offentlige samtalen om "state of the state", hvordan "holdninger og moral" har endres seg over 30 år, og deler innsikt fra sosiale media-diskursen hvor politiske temaer - som Brexit - dominerer.