Ipsos Update - September 2019

Vår månedlige oppdatering med forskning og analyse fra Ipsos rundt om i verden.

Ipsos Update - september 2019

Ipsos global happiness survey finner at lykke-nivået har gått ned fra i fjor: på tvers av 28 land, sier to tredjedeler av mennesker (64%) at de anser seg for å være lykkelige - ned fra 70% i 2018. Mens Australia og Canada rangerer som de “lykkeligste” landene, er Argentina, Tyrkia og Japan minst fornøyd med livene sine. Mens det er forskjeller mellom landene i hva folk sier gjør dem lykkelige, er det bred enighet om at ‘helse og fysisk velvære’ er en av de viktigste kildene til lykke.

Å være lykkelig gjør deg også vakker, viser vår nye rapport beauty around the world: personlige egenskaper (inkludert verdighet og vennlighet) anses som en større del av en persons opplevde skjønnhet enn deres fysiske attributter. Studien viser til mer mangfoldige og inkluderende definisjoner av skjønnhet, men vår nye rapport viser også klare idealer fremdeles eksisterer på tvers av land og kjønn. Undersøkelsen spør også om hvem som påvirker våre skjønnhetsrutiner og idealer mest, og gir et noe overraskende svar.

f

Indonesia Flair 2019, “Now or Never” presenterer en blomstrende nasjon i en definerende tid i sin historie, og viser hvordan Indonesia vokser i regional og internasjonal betydning. Les et sammendrag i dokumentet “10 things to know”.

Basert på “Cocoa Life” programmet for bærekraftig utvikling gjennomført med Mondelēz International, ser vi på hvordan kvinner kan styrke seg gjennom kakaobrukssamfunn i Ghana, Cote d’Ivoire, Indonesia og Den Dominikanske republikk.

Over til Latin Amerika, viser den nyeste Presidential Approval survey at kanskje regionens viktigste opinionsleder, Chile’s president Sebastián Piñera, blir ratet høyest av alle ledere noen gang i Latin Amerika. Venezuela’s Nicolás Maduro har den laveste oppslutningen med kun 3%. Rapporten viser trender over tid og forskjeller i 14 land.

Er det riktig av regjeringer å legge ned sosiale medier i krisetider, for å stoppe spredning av feilinformasjon? Undersøkelsen på tvers av 27 land finner ut at innbyggerne er delte om dette spørsmålet, men at mer enn sju av ti globalt synes det er et ineffektivt politisk alternativ. Det er også utstrakt mistillit - overfor både regjeringer og selskaper i sosiale medier - i hvordan de forvalter ytringsfriheten og nøyaktigheten av informasjon.

f

I forbindelse med verdens turistdag, World Tourism Day 27. september, benytter vi anledningen til å hente frem noe av vår nylige forskning om reiser og turisme, inkludert en profil av velstående reisende og en analyse av sommerferiemål og ferievaner.

Og Aviation Index Survey ser på holdninger til flyreiser i Storbritannia. Den finner ut at publikum forventer negative virkninger av Brexit og mener at bærekraftige flyløsninger er noe som bør prioriteres.