Miljø inspirerer til reparasjon av klær

6 av 10 nordmenn reparerer klærne sine selv eller får de reparert av andre. Nær halvparten av disse sier at de reparerer klærne fordi det var positivt for miljøet. Dette kommer fram i ferske tall fra Ipsos.

I løpet av ett år reparerer hele 4 av 10 nordmenn sine ødelagte klær selv. Omlag 2 av 10 får klær reparert av et familiemedlem/bekjente og ca. en tiendel får klærne reparert av en fagperson. Dette kommer fram fra Ipsos ukentlige web-omnibus.   

Blant de som reparerer klærne selv, eller får de reparert av andre, svarer hele 40 prosent at de gjør dette fordi det er positivt for miljøet. Det er den yngste aldersgruppen som i størst grad reparerer klærne sine av denne grunnen. En annen viktig årsak for å reparere er å spare penger ved å slippe å kjøpe nytt – så både miljø og økonomisk ser derfor ut til å være viktige årsaker. 

Tallene fra Ipsos vitner om et fortsatt tradisjonelt kjønnsrollemønster. Det er nesten dobbelt så mange kvinner som menn som har reparert klærne sine selv det siste året. Mennene velger i større grad å reparere klærne sine hos fagpersoner eller får hjelp av familiemedlemmer eller andre de kjenner.

g

 

Forbruker og Shopper