Ny rapport om genredigering av mat: Er norske forbrukere klare for det?

Er norske forbrukere klare for genredigert laks, hvete eller poteter? Ipsos har på oppdrag fra Bioteknologirådet kartlagt holdninger hos Kari og Ola Nordmann til genredigert mat.

Få studier har sett på hvilke holdninger forbrukerne har til genredigert mat. Bioteknologirådet ønsket derfor å undersøke hvor mye folk vet om genredigering og den mest kjente metoden for å klippe og lime i gener til levende organismer, CRISPR og i hvilke tilfeller norske forbrukere er positive til å bruke genredigering.

Hovedfunn:

  • Norske forbrukere er positive til bruk av genredigering på planter og husdyr, så sant formålet er godt.  Eksempler er klimatilpasning av planter, reduksjon av sprøytemidler og avlingstap og bedre dyre- og fiskehelse. 
  • Aller mest positive er forbrukerne til å bruke genredigering for å redusere sprøytemiddelbruk og avlingstap, for eksempel potet som bedre motstår tørråte. Her svarte nesten 70 prosent at de var positive. 
  • Over 60 prosent var positive til å bruke genredigering for at planter som hvete bedre skal tåle endringer i klimaet. 
  • Forbrukerne er negative til å bruke genredigering til formål som å endre utseende på planter og dyr, samt å øke ytelsen hos husdyr
  • Rundt 60 prosent oppga at de var litt eller meget bekymret for om genredigert mat kan ha negative konsekvenser for helse og miljø. 

Om undersøkelsen:
Studiet er en del av forskningsprosjektet GENEinnovate som er et samarbeid mellom Norsvin, Geno, AquaGen, Graminor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Bioteknologirådet for å etablere forskningsmiljøer og bygge kompetanse om genredigering på husdyr, fisk og planter i Norge. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og av næringspartnerne i prosjektet. Ipsos har gjennomført fire fokusgrupper med norske forbrukere i alderen 20-55 år i Oslo-området og en landsrepresentativ spørreundersøkelse med 2000 respondenter.  Prosjektet er utført i perioden fra oktober 2019 til februar 2020. 
Les rapporten på nettsidene til Bioteknologirådet

Samfunn