Nytt rammeverk: Ta produktutviklingen til et nytt nivå

Den totale produktopplevelsen er drevet av mer enn bare sensoriske signaler. Nytt rammeverk for produkttesting.

We're more than our sensesTradisjonell produkttesting som utelukkende fokuserer på produktegenskaper knyttet til sansene våre er ikke tilstrekkelig for å kunne si hvilke produkter som vil oppnå suksess i markedet. Den totale produktopplevelsen er drevet av mer enn bare sensoriske signaler og her kommer atferdsvitenskap inn i bildet. Ved å teste et produkt der man i tillegg til det sensoriske også tar hensyn til kunnskap som forbrukerne har og kontekst/brukssituasjon, kan merkevarer levere produkter som treffer forbrukernes behov.

Denne Ipsos-artikkelen introduserer et nytt rammeverk for produkttesting som tar hensyn til hele produktopplevelsen, og som dermed er en bedre veileder for å oppnå suksess.

.

3 faktorer som påvirker produktopplevelsen

For de beste resultatene er det viktig å forstå de tre faktorene som påvirker hvordan en forbruker opplever et produkt:

  • Det sensoriske (smak, berøring, lukt, utseende og lyd)
  • Kunnskapen om produktet (merkevarebyggingen, kategorien og ingrediensene)
  • Brukssituasjonen

Det sensoriske

Sensoriske input som tilsynelatende er irrelevante kan ha stor innflytelse på vår tro på et produkt og påvirke den endelige evalueringen. At en sjampo skummer blir sett på som er bevis på at den er effektiv og at det blir striper på teppet etter støvsugeren blir sett på som en indikasjon på at det er rent.

Kunnskapen

Hva forbruker vet om et produkt eller en kategori kan endre sensorisk oppfatning om produktet. Et eksempel på dette er at Coca-Cola blir vurdert høyere når det konsumeres fra en kopp med merkelogoen i stedet for fra en umerket kopp.

Brukssituasjonen

Situasjonen produktet brukes i kan gjøre noen behov viktigere enn andre og påvirke evalueringen. For eksempel er forbrukernes drikkebehov forskjellige om sommeren og vinteren. 

Ideelt sett blir disse faktorene tatt hensyn til i produkttesting slik at man får en realistisk og helhetlig produktutvikling og testing. For å lære mer om dette og ta produktutviklingen din et skritt videre, les artikkelen «We're more than our senses».

 

Mer innsikt om Vitenskap

Forbruker og Shopper