Ukens tall #45: Flertallet av yrkesaktive over 60 år gleder seg alltid til å gå på jobb

Ipsos har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer for 2022.

uke 45

I årest undersøkelse blant den yrkesaktive befolkningen i Norge kommer det frem at 6 % av de mellom 30-39 år gleder seg alltid til å gå på jobb, i aldergruppen 50-59 år er andelen 69 %. Størst er er gleden (i år som tidligere år) for de over 60 år der tre av fire alltid gleder seg til å gå på jobb. 
Les mer om funn fra Norsk seniorpolitisk barometer for 2022 her.

Presentasjonen av årets resultater fra den yrkesaktive befolkning ble gjort i forbindelse med SSP sin Forskningskonferans 2022 onsdag 9. november 2022.                  

Mer innsikt om Vitenskap

Samfunn