Opplæring og utvikling

I tillegg til lokal og landsbasert opplæring tilbyr Ipsos også sentralisert opplæring. Ipsos er stolt av de ansattes deltakelse i de ulike programmene ved vårt e-læringssenter, Ipsos Training Center (ITC).

Formålet med ITC er å tilby oppdaterte opplæringsløsninger av høy kvalitet som bidrar til personlig og organisatorisk vekst og utvikling for alle Ipsos-ansatte og viktige Ipsos-kunders ansatte.