Politisk barometer - April 2022: Høyre fortsatt Norges største parti

Høyre utmerker seg som opposisjonsparti og fortsetter trenden som Norges største parti

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse
Get in touch

Høyre fortsatt størst
Månedens politiske barometer viser at Høyre fortsatt er Norges største parti på 26.2 %. Høyre har vært størst av alle partiene på Ipsos’ målinger siden desember i fjor. Bak ser vi Arbeiderpartiet på 23.8 %, 0.2 prosentpoeng lavere enn forrige måling. Blant de mellomstore partiene, er Frp størst på 10.6 %. Frp gjorde et hopp forrige måned fra 10.5 % i februar til 13.2 % i mars, men er denne måneden tilbake på 10.6 %. Videre ser vi at Sp har økt noe siden forrige måling på 7.6 % til 9.4 % denne måneden. Resultatet er fortsatt 4.1 prosentpoeng bak valgresultatet, og langt unna rekordmålingene vi så tidligere i 2021. Videre er SV på 8.6 %, 1.5 prosentpoeng opp fra forrige måling.

Blant småpartiene er Rødt fortsatt størst på 5.9 %. Rødt hadde en rekordmåling på Ipsos’ målinger i februar på 8.1 %, men har gjennom mars og frem til nå sunket med 2.1 prosentpoeng. Venstre ligger på 5.5 %, 1.2 prosentpoeng opp fra forrige måling, og fortsetter dermed å holde seg over sperregrensen. MDG får 3.9 % denne måneden, opp 1.2 prosentpoeng fra forrige måling. Krf forblir under sperregrensen i likhet med samtlige målinger siden valget, med unntak av oktober 2021. Denne måneden får partiet 3.4 %, en økning på 0.3 prosentpoeng fra forrige måned.

 

GrafikkEn svekket venstreside på Stortinget
Dersom denne målingen hadde vært valgresultatet, ville venstresiden fått 91 mandater, 9 mandater færre enn de har i dag. Dette skyldes hovedsakelig Sps nedgang. Tilsammen får regjeringspartiene 62 mandater, 14 færre enn de har i dag. Ap ville fått 45 mandater, 3 færre enn de har i dag. Sp ville fått 17 mandater, 11 færre enn de har i dag. Regjeringens samarbeidspartner, SV, ville fått 15 mandater, to flere enn de har i dag. Rødt ville fått 11 mandater, tilsvarende 3 flere enn de har i dag, mens MDG ville fått 3 mandater, det samme de fikk ved valget i fjor.

Borgerlig side fortsetter å utfordre maktfordelingen mellom blokkene på Stortinget. Tilsammen får de borgerlige partiene 78 mandater, henholdsvis 7 mandater unna flertall. Dette skyldes hovedsakelig Høyres oppslutning. Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville Høyre fått 47 mandater, 11 flere enn de har i dag. Frp ville fått 19 mandater, 2 færre enn de har i dag. Venstre ville fått 10 mandater, 2 flere enn de har i dag, mens Krf ville fått 2 mandater, én mindre enn de har i dag.

Grafikk 2 


 

Forfatter(e)

  • Maria Rosness Konsulent - Politiske målinger og analyse

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn