Publiseringstidspunkt: Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2024

Annonsering av publiseringstidspunkt for Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2024 / Announcement of publication date for the Expectations Survey for Norges Bank Q1 2024

Forfatter(e)
  • Lars Erik Lie Senior Research Manager
Get in touch

8. februar 2024
På oppdrag fra Norges Bank utfører Ipsos kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Forventningsundersøkelsen gjennomføres hvert kvartal og ble første gang utført i februar 2002. Ipsos har gjennomført undersøkelsen fra og med 3. kvartal 2020.

Resultatene fra Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2024 legges ut på våre hjemmesider 22. februar 2024 kl. 10:00.
 
8 February 2024
Ipsos is commissioned by Norges Bank to carry out quarterly surveys in Norway of expectations of inflation, wage growth, the krone exchange rate and interest rates among economists in the financial industry and academia, the social partners, business leaders and households.

The Expectations Survey is conducted every quarter and was carried out for the first time in February 2002. Ipsos has conducted the survey from Q3 2020.

The results from the Expectations Survey for Norges Bank Q1 2024 will be published on our homepage 22 February 2024 at 10:00 a.m.
 
Ansvarlige prosjektledere i Ipsos er / Contacts at Ipsos Norway:
Lars Erik Lie
Senior Research Manager
Tlf. +47 944 63 823
e-post: bruk kontaktskjema under

Forfatter(e)
  • Lars Erik Lie Senior Research Manager

Samfunn