Trading Up - Premium merkevarer i pandemien

På hvilken måte har pandemien påvirket den positive utviklingen for premium merkevarer?

Trading up

De siste årene har vi sett en jevn økning i ønsket om premium merker på tvers av markeder. En strategi med premium merkevarer har vært relevant for mange selskaper og bransjer, siden den økonomiske situasjonen har blitt stadig bedre. Men var premiumisering fortsatt en god strategisk vei for merkevarer i 2020? 

Denne artikkelen tar for seg den positive utviklingen for premium merker de siste fem årene med ekstra søkelys på hva som har (eller ikke har) endret seg under Covid-19-pandemien, Dette gjør vi ved å se på funn fra Ipsos Brand Value Creator (BVC) database for måling av merkestyrke. I artikkelen forklarer vi trendene og viser forskjeller mellom markeder og kategorier.

 

Her er de fem viktigste funnene som vi ser:  

Trading up2

 

Last ned

Forbruker og Shopper