Ukens tall #1: Flertall av befolkningen er fornøyd med det offentlige helsevesenet i Norge

Ipsos har spurt befolkningen om hvor fornøyd eller misfornøyd de er med det offentlige helsevesenet i Norge.

ukens tall bilde 1

Ipsos har gjennom sin Public Affairs-tracker spurt om hvor fornøyd eller misfornøyd befolkningen er med det offentlige helsevesenet i Norge.
Fra undersøkelsen fremkommer det at 3 av 4 av befolkningen er  ganske eller meget fornøyd med det offentlige helsevesenet i Norge.
Blant aldersgruppene er eldre mer fornøyd enn yngre; 82 % av de i alderen 60 + år og 77 % av de i alderen 40-59 år svarer at de er meget eller ganske fornøyd. Videre svarer 70 % av de i alderen 18-29 år og 65 % av de i alderen 30-39 år det samme.Graf ukens tall uke 1Dataene er samlet inn som en del av Ipsos’ Public Affairs-tracker. Denne undersøkelsen dekker en rekke interessante spørsmål med tidsserier flere år tilbake i tid. Ønsker du å vite mer om undersøkelsen, ta kontakt med skjemaet under

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn