Ukens tall #11: Befolkningen mener ærlighet er den viktigste egenskapen for en statsleder

38 % mener at ærlighet er den viktigste egenskapen for politiske ledere for å gjøre en god jobb med å håndtere gjenoppreisningen etter koronapandemien

Ipsos har spurt befolkningen om de viktigste egenskapene de mener de politiske lederne må ha for å gjøre en god jobb med å håndtere gjenoppreisningen etter koronapandemien. Her er de fem egenskaper nordmenn mener er de viktigste.

De fleste mener ærlighet med befolkningen er en viktig egenskap med 38 %, etterfulgt av tillit til ekspertise med 37 %. Videre mener 36 % at å kunne ta vanskelige beslutninger, selv om det ikke er populære beslutninger er en viktig egenskap. 

ukens tall 11 2021

Samfunn