Ukens tall #13: Høy tillit til myndighetenes håndtering av koronaviruset.

Følg med på Ukens tall fra Ipsos Norge hver fredag!