Ukens tall #14: 1 av 3 tror Covid-19 vil ha en negativ påvirkning på egen mentale helse

I Norge tror 33 % at Covid-19 vil ha en negativ påvirkning på egen mentale helse, mens 4 av 10 globalt mener det samme

Ipsos har spurt befolkningen om hvordan Covid-19 langsiktig vil kunne påvirke deres mentale helse. Her kommer det frem at flere tror Covid-19 vil ha en negativ påvirkning på egen mental helse enn det motsatte.

uke 14 2021
I befolkningen er det 33 % som tror det vil påvirke negativt i stor eller liten grad, mens 20 % tror det kan ha stor eller liten positiv påvirkning på egen mentale helse. Av de som sier det vil ha positiv påvirkning er det en høyest andel menn med 63 % sammenlignet med 37 % kvinner. Dette spørsmålet har blitt stilt i flere land, og det globale gjennomsnittet viser at 4 av 10 mener Covid-19 vil ha en negativ påvirkning på egen mentale helse. 

Samfunn