Ukens tall #15: Økt positivitet i kommunene til digital samhandling etter covid-19

Over 9 av 10 kommunedirektører blitt mer positive til digital samhandling som en følge av erfaringene under covid-19.

På oppdrag fra KS har Ipsos nylig gjennomført FoU-prosjektet «Digitale konsekvenser av covid-19 for kommunal sektor.

uke 15 21
Rundt 9 av 10 kommunedirektører og kommunalsjefer, samt 8 av 10 hovedtillitsvalgte oppga i undersøkelsen at de var blitt mer positive til digital samhandling, som en følge av erfaringene de har gjort under covid-19-pandemien.

For mer informasjon om undersøkelsen les artikkelen KS har skrevet her og last ned rappporten.

Samfunn