Ukens tall #23: Majoriteten er positive til de nye endringene i Bioteknologiloven

Følg med på Ukens tall fra Ipsos Norge hver fredag!

Tirsdag 26. mai vedtok Stortinget store endringer i Bioteknologiloven. Disse endringene gjør at: 

  • Enslige gis rett til assistert befruktning (tidligere ikke tillatt) 
  • Eggdonasjon blir tillatt (tidligere ikke tillatt) 
  • Gravide får tilbud om ultralyd innen svangerskapets 12. uke, altså innenfor tidsrommet for selvbestemt abort (tidligere uke 17-19) 
  • NIPT-test (en DNA-prøve for å avdekke kromosomfeil som blant annet Downs syndrom) kan gis til alle kvinner med krav på fosterdiagnostikk uavhengig av alder. Endringen gir også tillatelse for alle kvinner til å ta testen, men da med full egenbetaling (tidligere kun kvinner med kjent risiko for å føde barn med kromosomfeil, som blant annet kvinner over 38 år). 

Vi har spurt befolkningen om hva de synes om disse endringene som Stortinget har vedtatt:

ukens tall uke 23 2020

Samfunn