Ukens tall #25: Rundt 9 av 10 eldre vil ta i bruk tekniske hjelpemidler for å bo hjemme lengst mulig

Følg med på Ukens tall fra Ipsos Norge hver fredag!

Eldre og velferdsteknologi

En ny medlemsundersøkelse Ipsos har gjennomført for Huseierne og Pensjonistforbundet viser at rundt 9 av 10 eldre vil bo hjemme så lenge som mulig, og er åpen for økt bruk av teknologi i hverdagen.

uke 25 2020
Totalt 1153 webintervjuer er gjennomført blant medlemmer i de to forbundene som er 55 år og eldre. Mer informasjon på Huseierne og Pensjonistforbundet sine nettsider og i artikkel med tilgang til rapporten og webinar streaming finnes her. Webinar er også tilgjengelig på YouTube her.
 

Samfunn