Ukens tall #37: 1 av 4 har et større behov for å øke sin kompetanse som følge av korona

Følg med på Ukens tall fra Ipsos Norge hver fredag!

En undersøkelse Ipsos har gjennomført for Kompetanse Norge viser at nesten en fjerdedel (23 %) opplever et større behov for å øke sin kompetanse som følge av koronakrisen, og 8 av 10 tror opplæring og kurs kan bidra til at de vil stå sterkere på arbeidsmarkedet fremover (78 %). Behovet for å øke kompetansen som følge av koronakrisen er aller størst blant unge mellom 15 og 29 år (36 %). 4 av 10 blant dem som har behov for å øke sin kompetanse ønsker å forbedre sine digitale ferdigheter (39 %) eller kurs og opplæring generelt (37 %). 

uke 37 2020

Samfunn