Ukens tall #46: Husholdningene tror på lavere prisvekst de neste 12 månedene

Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 4. kvartal 2023 viser at norske husholdninger tror prisveksten, målt ved konsumprisindeksen, vil bli på 3,3 % de neste 12 månedene

Uke46'23

Norges Bank utfører en kvartalsvis forventningsundersøkelse om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og befolkningen deltar i undersøkelsen. Ipsos har gjennomført undersøkelsen siden 3. kvartal i 2020.

I den nyeste Forventningsundersøkelsen kommer det frem at norske husholdninger tror prisveksten, målt ved konsumprisindeksen,  vil bli på 3,3 % de neste 12 månedene. Dette er en nedgang fra 3.kvartal 2023, da den forventede prisveksten over neste 12-månedersperiode var 4,3 %. Næringslivsledere, økonomieksperter og partene i arbeidslivet forventer også en lavere prisvekst enn de gjorde i 3. kvartal. 

Ønsker du mer informasjon, gå inn på Norges Banks nettside eller les pressemelding og rapport på Ipsos' hjemmeside.

 

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn