Ukens tall #47: 1 av 4 gruer seg i ulik grad til jul

Ipsos har på vegne av Frelsesarmeen spurt befolkningen om hvilke forventninger de har til jul.

uke 47

I en undersøkelse gjort på vegne av Frelsesarmeen har Ipsos spurt befolkningen om de gleder seg eller gruer seg til jul. Resultatene viser at 27% i ulik grad gruer seg til jul. Nær halvparten oppgir høye kostnader/penger strekker ikke til som en av grunnene til at de ikke gleder seg. 

Samfunn