Ukens tall #48: Over 4 av 10 mener politikere er upålitelige

Ipsos har spurt befolkningen om hvor pålitelig eller upålitelig de mener ulike yrkesgrupper er.

Uke 48 2021

Ipsos har spurt befolkningen om hvor pålitelig eller upålitelig de mener ulike yrkesgrupper er, som blant annet leger, ansatte innen bank/finans, politikere, lærere etc.

Fra resultatet kommer det frem at kun 20 % anser politikere som pålitelige, 33 % svarer i den midtre kategorien av skalaen, mens 42 % svarer i den nedre delen av skalaen på spørsmålet om pålitelighet til politikere generelt.

Blant de ulike aldersgruppene er det flest blant de mellom 18 til 29 år som mener politikere er veldig pålitelige.

Graf uke 48

Samfunn