Ukens tall #8: Husholdningene tror på lavere prisvekst de neste 12 månedene

Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 1. kvartal 2024 viser at norske husholdninger tror prisveksten, målt ved konsumprisindeksen, vil bli på 2,7 % de neste 12 månedene.

uke 8 24

Norges Bank utfører en kvartalsvis forventningsundersøkelse om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og befolkningen deltar i undersøkelsen. Ipsos har gjennomført undersøkelsen siden 3. kvartal i 2020.

I den nyeste Forventningsundersøkelsen kommer det frem at norske husholdninger tror prisveksten, målt ved konsumprisindeksen, vil bli på 2,7 % de neste 12 månedene. Dette er en nedgang fra 4.kvartal 2023, da den forventede prisveksten over neste 12-månedersperiode var 3,3 %. Sammenlignet med 3. kvartal 2023 er det en enda større nedgang, da norske husholdninger trodde at prisveksten ville bli på 4,3 %.

Ønsker du mer informasjon, gå inn på Norges Banks nettside eller les pressemelding og rapport på Ipsos' hjemmeside.

Motta Ukens tall hver fredag - Meld deg på her

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn