Ukens tall #8: Over 5 av 10 tror innskudds- og lånerentene forblir uendret de neste 12 månedene

I Forventningsundersøkelsen for Norges Bank svarer 55,9 % dette kvartalet, at de tror innskudds- og lånerentene forblir uendret de neste 12 månedene.

I den siste forventningsundersøkelsen for Norges Bank svarer 55,9 % i befolkningen at de tror innskudds- og lånerentene forblir uendret de neste 12 månedene.

uke 8 2021
Norges Bank får utført kvartalsvise forventningsundersøkelser om inflasjons- og lønnsutviklingen. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i februar 2002. Ipsos har gjennomført undersøkelsen fra og med 3.kvartal 2020. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og befolkningen deltar i undersøkelsen.

Ønsker du mer informasjon, gå inn på Norges Bank sine sider om undersøkelsen eller les pressemeldinger eller rapporter på våre sider om undersøkelsen.

Samfunn