Ungdom er mer hjemme, og sosiale på Snapchat

Ipsos nyeste barne- og ungdomsundersøkelse viser at unge mellom 8 og 19 år bruker mye mer av fritiden hjemme. Samtidig er de også mer på sosiale medier. Der er Snapchat suverent størst. Norges største salgsselskap for kinoreklame, Egmont-eide Media Direct Norge, mener det betyr at kinobransjen i dag ser ut til å ha liten grunn til å bekymre seg over stadig flere strømmetjenester

Barn og unge tilbringer mer tid hjemme enn før. Mens 28 prosent sa at de tilbringer mye av fritiden hjemme i 2014, er denne andelen 45 prosent i 2018, en økning på 17 prosentpoeng.

- Tendensen med mer hjemmetid er den samme i alle aldersgrupper, og ganske lik for både jenter og gutter i hele landet. Sammenlignet med vår undersøkelse fra 2014, så er det en betydelig høyere andel som i 2018 sier de er «helt enige i» at de «Er mye hjemme sammen med familie». Dette forteller seniorkonsulent hos Ipsos, Bente Dahlum. Hun har arbeidet med medieutvikling og trender for Ipsos i 25 år.

 

1

 

Nesten alle har smarttelefon

TV, spill, videoer, sosiale medier og musikk er hovedingrediensene i barn og ungdoms mediehverdag, viser Ipsos-undersøkelsen, som baserer seg på 777 intervjuer.

bente
Seniorkonsulent Bente Dahlum. Foto: Ipsos

Det totale antall barn og ungdom i Norge mellom 8 og 19 år er 769 000 personer, ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSB) befolkningsstatistikk.
 SSBs statistikk viser også at 34 prosent av denne gruppen er mellom 12 og 19 år (261 000 personer), 32 prosent er mellom 12 til 15 år (249 000 personer), og 33 prosent er mellom 8 og 11 år (260 000 personer).

- Barn og unge er like digitale som resten av befolkningen. 91 prosent av dem mellom 8 og 19 år disponerer sin egen smarttelefon. I den eldste aldersgruppen har så godt som alle smarttelefon: Hele 97 prosent, sier Bente Dahlum.

 

Hjemme, men på mobil

Den økte tiden hjemme har gått gradvis oppover fra 2014. 28 prosent var «helt enige i» at de var mye hjemme i 2015, 32 prosent i 2016, og 31 prosent i 2017. Det største hoppet skjer mellom i fjor og i år.

- Undersøkelsen til Ipsos viser en stabil utvikling i daglig bruk av sosiale medier i 2018, og de unge har spesielle preferanser for hvilke plattformer de bruker mest. Snapchat troner høyest, sier Dahlum.

Samtidig har det skjedd en økning i digital mobbing blant barn og unge.
Seniorkonsulent Bente Dahlum sier den økte hjemmetiden i alle aldersgrupper, er en naturlig avspeiling av nye medievaner og andre måter å kommunisere på.

- Tallene tyder på at barn og unge kommuniserer mye med venner selv om de er hjemme med familien. De er på de sosiale plattformene hjemmefra. Trolig også mye fra sin egen mobil.

 

Er sosial via mobilen

Fritidsvanene til Léa (13 år) fra Oslo, bekrefter resultatene fra undersøkelsen. Som for de fleste unge i dag kommuniserer hun mye med venner via forskjellige digitale, sosiale plattformer. Når hun ikke trener eller er på skolen, foregår mange aktiviteter med smarttelefonen enten i hånden eller i baklommen.

- Mens jeg gjør meg klar til skolen, sjekker jeg ut dagens antrekk med venninner på Snapchat. Jeg spør Amazon Alexa om hvordan været blir, etter den har vekket meg med deilig musikk. Det er kun foreldrene mine som sender meg SMS, forteller hun.

2
Barn og unge kommuniserer med hverandre gjennom sosiale medier. Der er Snapchat størst. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

 

Kort om undersøkelsen

  • Ipsos-undersøkelsen «Barn og ungdom 2018» tar for seg et gjennomsnittlig mediedøgn (hvilke mediekanaler de unge bruker), bruk av sosiale medier og strømmetjenester, eierskap til digitale medier og digital tilgang, fritidsaktiviteter, inntekt og forbruk, holdninger og mobbing.
  • Ipsos «Barne- og ungdomsundersøkelse» har vært foretatt siden 1983. Den viser både situasjonen i 2018 og trender innen målgruppen 8 til 19 åringer i Norge.
  • Mer fra «Barn og ungdom 2018»: Ungdom som sier at de går på kino månedlig er også de som er de mest hyppige brukerne av strømmetjenester slik som Netflix. Norges største salgsselskap for kinoreklame, Media Direct Norge, mener det betyr at kinobransjen i dag ser ut til å ha liten grunn til å bekymre seg over stadig flere strømmetjenester. Les mer i Kampanje.


Vil du vite mer om Ipsos Barn og ungdom 2018-undersøkelsen?
 Ta kontakt med Bente Dahlum på tlf (+47) 95 07 90 57 eller per mail i kontaktboks under.

 

Artikkelen er skrevet av Rita Tvede Bartolomei

 

Samfunn