Vil din virksomhet bli bedre på bærekraftige forretnings-strategier?

Bærekraft er nå viktigere enn noen gang for virksomheter, myndigheter og organisasjoner. Her kan Ipsos bistå med utvikling av bærekraftige forretnings-strategier. For et foretak handler det å satse på bærekraft om egen overlevelsesevne på sikt, forteller seniorkonsulent Kirsten S. Natvig.

Forfatter(e)

  • Rita Tvede Bartolomei
Get in touch

Av Rita Tvede Bartolomei

Fra å være ansett som «myke verdier» og en oppgave for kommunikasjonsavdelingen, har bærekraft blitt del av virksomheters risikostyring, forklarer Natvig.

- Faktisk er det slik at myke verdier i aller høyeste grad er harde verdier. Krav til åpenhet og hensyn til miljø, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter blir i økende grad pålagt bedrifter i en rekke land. Bærekraftsanalyser blir dessuten innarbeidet i bedrifters risikohåndtering for å sikre fremtidig overlevelse. Mange steder går bærekraft og innovasjon hånd i hånd, og bærekraftstiltak gir positive effekter for både lønnsomhet, rekruttering og omdømme, sier Kirsten S. Natvig, seniorkonsulent for evalueringer og bærekraft ved Ipsos’ Public Affairs.


Kunnskap: Gir innsikt og verdi til kundene

g
Seniorkonsulent Kirsten S. Natvig. Foto: Ipsos/Arild Sæle

Hun forteller at Ipsos har kunder fra privat næringsliv, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner. Bærekraft er relevant og viktig for alle disse aktørene.

- Vi kjenner til behovene bedrifter, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner har. Vi har bred erfaring med å skape ny innsikt for disse kundene ved hjelp av solide data-innhentingsmetoder. Ipsos har global rekkevidde og lokal ekspertise i 89 land. Dette gjør oss til en god partner når bedrifter skal nå sine bærekraftsmål, sier Kirsten S. Natvig.

Hun sier Ipsos i Norge og globalt tilbyr bærekrafts-tjenester til virksomheter på tre overordnede områder:

- For det første så bistår vi med å identifisere hvilke bærekrafts-tiltak som vil gi størst effekt – for mennesker, miljø og lønnsomhet. For det andre så måler vi effekten av bærekrafts-tiltakene bedriftene har gjennomført, og for det tredje så bistår vi med å kommunisere til ulike interessenter hvilke bærekraftstiltak som har blitt gjennomført, sier hun.

Risiko-faktorer i forretningsvirksomheten som kan gå utover bærekraften vil kunne være alt fra import av innsatsfaktorer til materialbruk og arbeidsforhold.

- Men også hvordan produksjon av varer og tjenester påvirker lokalsamfunn og det ytre miljøet, energibruk og vannforbruk, sier Kirsten S. Natvig.


Bærekraftige tiltak sørger for overlevelse

Kirsten S. Natvig sier mer bærekraftig forretningsvirksomhet er relevant for alle bransjer og alle foretak. Enten de produserer matvarer eller leverer finansielle tjenester.

- Alle bedrifter som ønsker å overleve i fremtiden må være opptatte av bærekraft. Bærekraft er ikke bare miljø, forurensning og klima: Det er bruk av arbeidskraft, respekt for menneskerettigheter, kunnskap om hvor innsatsfaktorene kommer fra og hvordan de fremskaffes, åpenhet om transaksjoner og mye mer, i tillegg til den økonomiske bærekraften; lønnsomheten, sier hun.
Ipsos kan bistå alle typer virksomheter med bærekrafts-tiltak: Både store, internasjonale firmaer som har jobbet med bærekraft i mange år, og de som har mindre erfaring med bærekrafts-strategier og trenger veiledning til å komme i gang.

- Vi kan hjelpe dem med å identifisere relevante interessent-grupperinger, skaffe innsikt i hvordan bedriftens virksomhet påvirker disse ulike interessentene ved å plukke ut utvalg og stille de rette spørsmålene til de riktige personene, sier Kirsten S. Natvig.

 

FNs bærekrafts-mål: Har gjort bærekraft mer «trendy»
I 2015 lanserte FN 17 bærekrafts-mål for sin 2030-agenda. Målene er presentert med lett gjenkjennelige ikoner, som virksomheter nå tar aktivt i bruk, for å visualisere bidragene de gir til bærekraft.

- Ikonene brukes aktivt av flere aktører, som del av sin omdømmebygging, noe som skaper en følelse av å være med på noe som er større enn seg selv. Dette virker motiverende for både ledelse, ansatte og bedriftens kunder. FNs 2030-agenda er for stor til at FN alene kan oppnå målene. De 17 bærekraftsmålene er derfor en global dugnad som både næringsliv, myndigheter og organisasjoner forventes å jobbe for å oppnå, forteller Natvig

h
FNs bærekraftsmål


Hva er en bærekraftig utvikling?

  • FN definerer bærekraftig utvikling som: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».
  • Bærekraftig utvikling omfatter helse, utdanning, ernæring, arbeidsliv, ulikhet, klima, miljø, fred, korrupsjon, ressursbruk med mer. 
  • Les mer om FNs bærekraftsmål her.
     

Forfatter(e)

  • Rita Tvede Bartolomei

Samfunn