[Webinar 12.10.21] Hvordan samfunnsforskning påvirker politikk og strategi under COVID-19 pandemien

recovery recurrence research
Fremgang, tilbakefall og forskning: hvordan samfunnsforskning påvirker politikk og strategi under COVID-19 pandemien
Hør ledere fra Ipsos Public Affairs i ulike deler av verden diskutere samfunnsforskningens innvirkning på beslutningstaking under pandemien.


Pandemiens bølger har påvirket ulike regioner og land i ulik grad og hyppighet og til ulike tider. I dette webinaret utforsker vi hvordan samfunnsforskning har blitt brukt av myndighetene og andre aktører i utforming og gjennomføring av tiltak for å bekjempe viruset.
Vi vil se nærmere på erfaringer fra flere ulike regioner: overgangen fra fysisk til digital undervisning i Afrika sør for Sahara; bruk av passive data for å vurdere effekten av nedstengninger Storbritannia; drivere av vaksineskepsis i USA og kommunikasjonsstrategien til myndighetene i Australia.


Webinaret er på engelsk og deltakelse gratis. Meld deg på nå!

Foredragsholdere :

  • Darrell Bricker, Global Service Line Leader, Public Affairs

  • Mark Davis, Service Lines Leader, Public Affairs and Corporate Reputation, Australia and New Zealand

  • Virginia Nkwanzi Isingoma, Service Line Leader, Public Affairs, Sub-Saharan Africa

  • Trinh Tu, Public Affairs, UK

  • Clifford Young, President, Head of polling, Public Affairs, USA

Samfunn