Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat er een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten(sier)vuurwerk moet komen

De meeste recente peiling onder de Nederlandse bevolking laat zien dat bijna de helft (47%) vindt dat er een landelijk verbod op consumenten(sier)vuurwerk moet komen.

vuurwerkverbod

Met de jaarwisseling voor de deur zijn de eerste vroegtijdige knallen en fluiten al te horen buiten. In 2022 geldt tijdens oud en nieuw geen vuurwerkverbod meer zoals in de voorgaande (corona)jaren. Wel is er een lokaal vuurwerkverbod voor het afsteken van (consumenten)vuurwerk ingevoerd twaalf gemeenten tijdens de komende jaarwisseling. Ook andere gemeenten denken in toenemende mate aan het zelf instellen van een lokaal vuurwerkverbod, zolang de beslissing over een landelijk verbod vanuit de politiek uitblijft.

Wat vinden Nederlanders van een landelijk verbod op consumenten(sier)vuurwerk?

De meeste recente peiling onder de Nederlandse bevolking laat zien dat bijna de helft (47%) vindt dat er een landelijk verbod op consumenten(sier)vuurwerk moet komen. Ook vinden zes op de tien Nederlanders (59%) dat de regels over de verkoop en het gebruik van consumenten(sier)vuurwerk verder moeten worden aangescherpt. Logischerwijs zijn Nederlanders die nooit zelf vuurwerk afsteken vaker voorstander van een landelijk verbod (41%, helemaal eens met verbod) en mensen die wel van plan zijn om vuurwerk af te steken vaker tegenstander van een verbod (43%, helemaal oneens met een vuurwerkverbod).

 

Hoeveel Nederlanders steken zelf vuurwerk af?

Het afsteken van consumentenvuurwerk is niet erg populair onder de meeste Nederlanders: slechts een op de tien (9%) geeft volmondig ‘Ja’ als antwoord op de vraagt of men van plan van plan is om (sier)vuurwerk af te steken dit jaar. Zeven op de tien Nederlanders (69%) zegt eigenlijk nooit (sier)vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Ook onder jongeren tot 34 jaar zegt een meerderheid (56%) geen (sier)vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling.
Er lijkt landelijk dus maar weinig draagvlak voor het afsteken en het verkopen van consumenten(sier)vuurwerk, ondanks dat men het vuurwerk nog steeds bij de jaarwisseling vindt horen.  

 

 

Onderzoeksverantwoording

 

In dit onderzoek is naar consumentenvuurwerk in brede zin gevraagd, hieronder vallen dus zowel siervuurwerk als vuurpijlen en knalvuurwerk, zoals bijvoorbeeld rotjes. Een aantal van de vuurwerkproducten binnen deze kaders is overigens landelijk al verboden sinds 2020. 
De data genoemd in deze blog zijn gebaseerd op onlineonderzoek van Ipsos onder representatieve steekproeven van circa n=1.000 stemgerechtigde Nederlanders. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproeven en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. De meest recente peiling werd uitgevoerd tussen 16 en 19 december 2022 onder n=1.005 Nederlanders. 

Maatschappij