Earth Day 2024

In het kader van Earth Day voert Ipsos jaarlijks een onderzoek uit naar de beleving van klimaatverandering in 33 landen over de hele wereld.

Schrijver(s)
  • Asher van der Schelde Ipsos I&O Publiek
  • Sander Nieuwkerk Ipsos I&O Publiek
Get in touch

Op 22 april is het Earth Day: de dag waarop onze planeet geëerd en gevierd wordt. Dit gebeurt onder andere door stil te staan bij klimaatverandering en het belang van klimaat- en natuurbehoud aan te stippen. In het kader van Earth Day voert Ipsos jaarlijks een onderzoek uit naar de beleving van klimaatverandering in 33 landen over de hele wereld. Het volledige rapport is hier  te lezen. 

Het rapport bevat zes belangrijke bevindingen:

  • Mensen vinden nog steeds dat het onze verantwoordelijkheid is om klimaatverandering tegen te gaan, maar deze overtuiging neemt wel af;

  • Een minderheid denkt dat het te laat is om nog iets tegen klimaatverandering te doen, jongeren nemen vaker deze fatalistische houding aan;

  • Ontwikkelde landen moeten meer bijdragen aan een oplossing voor klimaatverandering, vindt men

  • Mensen overschatten de impact van recyclen bij het tegengaan van klimaatverandering;

  • Inwoners van ontwikkelde landen zijn vaker negatief over het effect van de energietransitie op de economie dan inwoners van minder ontwikkelde landen;

  • Financiële prikkels en een juiste informatievoorziening blijken de beste manier om mensen te overtuigen meer klimaatbewust te leven.

Hoe kijken Nederlanders naar klimaatverandering?

Nederlanders nemen klimaatverandering serieus. Een vijfde (19%) maakt zich helemaal geen zorgen omdat de impact te ver in de toekomst zou liggen, iets minder dan gemiddeld. Deze zorgen gaan niet gepaard met een fatalistische houding. Een klein deel (17%) denkt dat klimaatverandering al in een dusdanig vergevorderd stadium is dat we niets meer kunnen doen. Inwoners van niet-westerse landen zijn dit standpunt vaker toegedaan.

Welke rol dient Nederland te spelen?

Nederlanders zien vergeleken met andere landen minder vaak een rol voor hun eigen land weggelegd in het tegengaan van klimaatverandering. Waar wereldwijd 63% vindt dat zijn/haar eigen land meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan, is dit maar 43% in Nederland. Hiermee staat Nederland samen met Japan onderaan. 

Bij wie leggen Nederlanders de rekening?

Twee derde van de Nederlanders (66%) zijn het ermee eens dat ontwikkelde landen die het meest hebben bijgedragen aan het klimaatprobleem, meer moeten betalen om het op te lossen. Toch is er in Nederland – met een relatief hoge CO2-uitstoot per persoon – nauwelijks draagvlak voor het verhogen van belastingen om klimaatverandering tegen te gaan. Een vijfde (20%) steunt dit idee. Hiermee is het draagvlak in Nederland kleiner dan het globaal gemiddelde (30% voor).

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek vond plaats tussen 26 januari en 9 februari 2024. Ruim 24.000 respondenten uit 33 landen namen deel aan het onderzoek. Uit India deden 2.200 respondenten mee. De samples van de andere landen bestaat uit 500 (Argentinië, België, Chili, Colombia, Hongarije, Indonesië, Ierland, Maleisië, Mexico, Nederland, Peru, Polen, Roemenië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland, Thailand en Turkije) of 1.000 (Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Nieuw Zeeland, Spanje en de Verenigde Staten) respondenten per land.

De uitkomsten voor Nederland zijn representatief voor de bevolking tussen de 18 en 75 jaar oud. Zie voor een uitgebreidere onderzoeksverantwoording pagina 53 van het rapport.

Schrijver(s)
  • Asher van der Schelde Ipsos I&O Publiek
  • Sander Nieuwkerk Ipsos I&O Publiek

Maatschappij