Gaan mensen de hoeveelheid vlees die ze eten verminderen voor de planeet? Voor velen luidt het antwoord nee.

Minder dan de helft van de volwassenen wereldwijd zegt dat ze hun vleesgebruik dit jaar waarschijnlijk niet gaan verminderen, terwijl de meesten wel bezorgd zijn over klimaatverandering.

Gaan mensen de hoeveelheid vlees die ze eten verminderen voor de planeet?

Het voorjaar staat voor het begin van het BBQ-seizoen.
Voor veel mensen betekent deze tijd van het jaar (op het noordelijk halfrond tenminste) dat ze de grill aansteken en hun tanden zetten in allerlei vlees, van kip en hamburgers tot steaks. En zelfs de klimaatverandering lijkt niet voldoende reden voor hen om te overwegen hun runderburger te laten liggen en in plaats daarvan een patty op basis van bonen te nemen. 
Gemiddeld iets meer dan twee op de drie volwassenen (68%) in 31 landen zeiden bezorgd te zijn over de invloed van klimaatverandering in hun land. Dit komt naar voren uit een online enquête van Ipsos’ Global Advisor onder bijna 24.000 volwassenen, uitgevoerd van 18 februari tot 4 maart.

Toch zei gemiddeld slechts 44% dat ze waarschijnlijk minder vlees gaan eten, of het in sommige maaltijden gaan vervangen door alternatieven zoals bonen, om zo te proberen hun eigen bijdrage aan klimaatverandering in 2022 te beperken.       

Snakken naar verandering

  • Peru loopt hierin voorop. 64% zegt dat ze waarschijnlijk minder vlees gaan eten om hun invloed op het klimaat te beperken, gevolgd door Mexico (61%) en China (60%). 
  • Aan de andere kant van het spectrum zegt slechts 29% van de mensen in zowel Japan als Canada dat ze waarschijnlijk minder vlees gaan eten vanwege het klimaat, direct gevolgd door Frankrijk, Polen en de Verenigde Staten (alle met een gelijke score van 33%).

Brandende zorg 

Shunichi Uchida, Country Manager voor Ipsos in Japan, zegt dat de bevolking daar al minder producten zoals runderburgers is gaan eten vergeleken met mensen in westerse landen. Dit kan dus een verklaring zijn waarom ze niet van plan zijn het mes in hun vleesconsumptie te zetten. 
Meer dan twee derde (69%) van de Japanse bevolking is bezorgd over klimaatverandering in hun land. Maar Uchida zegt dat veel mensen het tegengaan hiervan zien als de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de overheid.
En terwijl een rapport van de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties uit 2013 uitwees dat al het vee verantwoordelijk was voor 14,5% van de wereldwijde uitstoot gerelateerd aan het broeikaseffect, zegt hij dat “de meeste Japanners zich er niet van bewust zijn dat de veehouderij schadelijk is voor het milieu”.

Roodgloeiend prijspeil

Ongeveer 11.000 kilometer verderop, in Mexico, zegt meer dan het dubbele aantal mensen (61%) dat ze dit jaar waarschijnlijk minder vlees gaan eten als bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan. 
Ricardo Salos Pardo, Public Affairs Director voor Ipsos in Mexico, is sceptisch. “We zijn doorgaans graag politiek correct,” zegt hij over zijn landgenoten. “We weten wat we zouden moeten zeggen, maar er is soms een kloof tussen zeggen en doen.”
De meerderheid (71%) van de volwassenen in Mexico gaf aan bezorgd te zijn over de klimaatverandering in hun land. Maar Salos Pardo zegt dat als mensen dit jaar minder vlees gaan eten dat om economische redenen zal zijn.
In Canada, the Great White North, beaamt Mike Colledge, President of Public Affairs voor Ipsos, dat de stijgende prijzen in de levensmiddelenwinkels en niet de scherp stijgende zorgen om Moeder Aarde de Canadezen misschien kunnen overhalen minder vlees te gaan eten. 

Hot dogs

Welke prijskaartje er ook aan hangt, veel Canadezen lijken nog niet bereid hun BBQ favorieten zoals hotdogs in te ruilen voor tofoe-dogs. Bijna twee op drie (60%) Canadezen zeggen bezorgd te zijn over klimaatverandering in hun land, maar slechts 29% zegt dat ze waarschijnlijk minder vlees gaan gebruiken.   

Vonk voor actie

Het is moeilijk om gewoontes op te geven.
Het ziet ernaar uit dat het nog enige tijd gaat duren om de link te leggen tussen actie ondernemen zoals dit voorjaar minder runderburgers gaan eten en klimaatverandering tegengaan. 
Maar Colledge waarschuwt dat activisten en regeringen “al twee decennia bezig zijn geweest om mensen te overtuigen dat klimaatverandering een probleem is, en ze niet nog eens twee decennia de tijd hebben om ze uit te leggen wat er tegen moet gebeuren”.

Download

Maatschappij