Klimaat en duurzaamheid niet doorslaggevend bij aankoop van vlees

Overwegingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid zijn voor veel Nederlanders niet doorslaggevend wanneer het gaat om de aankoop van vlees in de supermarkt.

In opdracht van campagnegroep Feedback heeft Ipsos een peiling uitgevoerd naar de vleesconsumptie van Nederlanders, en overwegingen bij de aankoop van vlees in supermarkten. Uit de peiling blijkt dat de kwaliteit en de prijs van vlees als meest belangrijke aspecten worden gezien, maar dat betekent niet dat de klimaatimpact helemaal niet wordt meegewogen; bijna de helft van alle consumenten zegt hier wel bij stil te staan. Bovendien koopt ongeveer 9% van alle consumenten helemaal geen vlees, waarvan ongeveer 18% van de jongeren tot 35 jaar aangeeft geen vlees te kopen.

 

Vier op de tien jongeren tot 35 jaar ziet een grotere rol voor de supermarkten om de vleesconsumptie te verminderen. Bijvoorbeeld door minder aanbiedingen van vlees en meer promotie van vleesvervangers. Aanhangers van GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 verwachten ook meer leiderschap van supermarkten op dit thema. Wanneer het gaat om het stimuleren van het beperken van vleesconsumptie dan vinden veel Nederlanders dat dit een eigen verantwoordelijkheid van consumenten betreft, waar overheden en supermarkten zich niet direct mee moeten bemoeien.

De data laten zien dat jongeren duurzaamheid belangrijker lijken te vinden dan ouderen. Zo zien jongeren meer in een actieve rol voor de overheid dan ouderen, en bovendien is een relatief groot aandeel van de jongeren enthousiast over het idee dat supermarkten het kopen van vlees zouden moeten ontmoedigen.

 

Resultaten

Overzicht van de resultaten.

Wanneer u vlees koopt in de supermarkt, in hoeverre vindt u onderstaande aspecten dan belangrijk?

  • Smaak/kwaliteit: 88%, Prijs: 77%, Keurmerk / label: 58%, Impact op klimaat: 46%

Wie zou consumenten moeten stimuleren om minder vlees te kopen?

  • Supermarkten; (helemaal) mee eens: 29%, (helemaal) mee oneens: 41%
  • Overheid; (helemaal) mee eens: 23%, (helemaal) mee oneens: 49%
  • Eigen verantwoordelijkheid; (helemaal) mee eens: 68%, (helemaal) mee oneens: 9%

Wat moet er gebeuren met de ‘corona winst’ die supermarkten in 2020 hebben gemaakt?

  • Aanbieden plantaardige en duurzame producten; (helemaal) mee eens: 38%, (helemaal) mee oneens: 24%
  • Naar boeren en arbeiders; (helemaal) mee eens: 63%, (helemaal) mee oneens: 9%
  • Naar supermarkten en aandeelhouders; (helemaal) mee eens: 21%, (helemaal) mee oneens: 43%

Onderzoeksverantwoording

Deze gegevens zijn gebaseerd op onlineonderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van 994 stemgerechtigde Nederlanders. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021) zijn door middel van een weging gecorrigeerd. De gegevens zijn verzameld van vrijdag 24 september tot en met maandag 27 september 2021. De foutmarges lopen uiteen van ongeveer 1% tot ongeveer 3%.

Meer inzichten over Consumentengoederen

Maatschappij