Politiek met Sjoerd - De zorgen van Nederland

Nederlandse zorgen om corona, werkloosheid en klimaatverandering in internationaal perspectief.

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

Politiek met Sjoerd

Waar maken Nederlanders zich zorgen over? De uitbraak van het coronavirus staat bovenaan de lijst: 63% van alle burgers zet dit in de top 3 van zaken waar men zich zorgen over maakt. 

Andere kopzorgen: de staat van de gezondheidszorg (35%), armoede en sociale ongelijkheid (26%), klimaatverandering (23%) en werkloosheid (22%). 

Zorgen in Nederland Mei 2020

 

In vergelijking met vorige maand nemen zorgen over het coronavirus wel iets af (-9 procentpunt), terwijl zorgen om werkloosheid juist iets toenemen, zij het slechts licht (+3 procentpunt). 

Dit past in een wereldwijde trend. In de 27 landen waar Ipsos dit onderzoek uitvoert nemen, gemiddeld genomen, de zorgen om corona af en de zorgen om de werkloosheid toe.

 

Zorgen in de wereld mei 2020

 

Eerder schreef ik al dat een verschuiving van het maatschappelijke debat in de richting van de economische effecten van de coronacrisis de VVD in de kaart zou kunnen spelen. Een grote groep kiezers, ook gematigd linkse kiezers, vertrouwt de VVD als het gaat om het uitstippelen van economisch beleid. 

 

Nederlandse zorgen in perspectief

Toch moeten we de zorgen over werkloosheid niet overdrijven. Internationaal bezien komt Nederland er nog goed van af, met ongeveer een kwart van de bevolking die werkloosheid in de top 3 van zorgen zet. Dat aandeel is vergelijkbaar met Duitsland (23%), en het laagst van alle onderzochte landen. In landen als Spanje en Italië zijn de zorgen om de werkloosheidcijfers bijna drie keer zo groot. 

 

Zorgen om werkloosheid in de wereld mei 2020

 

Ook opvallend: het aandeel Nederlanders dat zich zorgen maakt over klimaatverandering is relatief groot: 23%. Samen met Duitsers en Australiërs zijn Nederlanders bezorgder over klimaatverandering dan inwoners van andere landen.  

 

Zorgen om klimaatverandering in de wereld mei 2020

 

Dat verklaart wellicht ook waarom er in Nederland zoveel kritiek was op de staatssteun om KLM overeind te houden in de coronacrisis. Tegelijkertijd: in een ander recent onderzoek in opdracht van het World Economic Forum onderzochten wij of burgers vinden dat staatssteun alleen naar ‘groene’ sectoren mag gaan. Nederlanders zijn daarover verdeeld. 

Toch is het niet onwaarschijnlijk dat het politieke debat in Nederland zal worden bepaald door de vraag in hoeverre het redden van de economie verenigbaar is met de doelstellingen die Nederland zichzelf heeft gesteld in relatie tot het beperken van de klimaatverandering. 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sjoerd van Heck ([email protected]).

Alle blogs van Sjoerd over politiek en publieke opinie zijn op deze pagina verzameld. 

 

Onderzoeksverantwoording
Bovenstaande resultaten komen uit het maandelijkse ‘What Worries the World’ onderzoek van Ipsos (mei 2020). 
In het onderzoek worden maandelijks representatieve steekproeven van n=500 en n=1.000 onderzocht in 27 landen, waaronder Nederland. In het onderzoek van mei 2020 hebben in totaal 18.505 burgers meegedaan. Het veldwerk liep tussen 24 april en 8 mei 2020. De steekproeven zijn representatief op sociaal-demografische achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding, regio, werkzaamheid en inkomen). 
Meer informatie over het onderzoek:
https://www.ipsos.com/en/what-worries-world-may-2020

Schrijver(s)

  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Meer inzichten over Publieke Sector