Sample Access | DIY | Ipsos
Observer

Dostęp do prób

OUR SOLUTIONS
Usługa polegająca na dostarczaniu Klientom samych prób poprzez oferowanie bezpośredniego dostępu do baz on-line zaangażowanych respondentów

Pracujemy z Klientami, którzy poszukują partnerów mogących im zapewnić wysokiej jakości próby, ale chcą samodzielnie przygotować kwestionariusz, zrealizować badanie i przeanalizować jego wyniki.

Oferujemy globalny zasięg obejmujący ponad 100 krajów. Docieramy do respondentów wszędzie, gdzie są, aby pokryć całą populację internetową. Stosujemy różne źródła pozyskiwania prób, aby zapewnić jak najlepszą reprezentatywność, np. nasze własne panele internetowe i sieci naszych partnerów.

Dajemy Klientom dostęp do zaangażowanych respondentów, z którymi utrzymujemy regularny i spersonalizowany kontakt, aby ich doświadczenia bycia w panelu były jak najlepsze i żeby chcieli angażować się w badania jak najdłużej.

 

Skuteczne narzędzia pozyskiwania prób

Narzędzia te są oparte na wyjątkowych platformach i rozwiązaniach, które mają ułatwić i zautomatyzować proces pozyskiwania próby od początku do końca, maksymalizując jego szybkość i skuteczność. Oferujemy:

 • zautomatyzowany system pozyskiwania próby;
 • system wymiany informacjigwarantujący optymalne przypisanie respondentów i krótsze cykle realizacyjne;
 • szybka realizacja, czasem trwająca tylko jeden dzień;
 • ciągłe wprowadzanie innowacji, aby uzyskać nowe kanały dostępu do respondentów.

Standardy wysokiej jakości i globalizacja

 • Program kontroli jakości paneli i sondaży stosowany przez Ipsos uważany za wiodące rozwiązanie w tym obszarze;
 • Globalne systemy zapewniające spójność, międzynarodową infrastrukturę umożliwiającą skalowalność, a także globalne i lokalne doświadczenia;
 • Przestrzeganie wymogów prawnych poprzez zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi poufności;
 • Skuteczne protokoły bezpieczeństwa chroniące dane respondentów, badania i Klienta;
 • Procesy weryfikacyjne i certyfikacyjne w kontaktach ze stronami trzecimi.

 

Bezwzględne wymogi procesowe i jakościowe

By móc stale rekrutować zaangażowanych respondentów, prosimy naszych Klientów, aby:

 • upewnili się, że kwestionariusze są zgodne z wymogami RODO, dostosowane do różnych urządzeń, na których są wypełniane, nie trwają więcej niż 20 minut i są kompatybilne z różnymi typami ekranów, mają moduły weryfikujące jakość poprzez tropienie nieprawidłowych zachowań sondażowych (zbyt szybkie odpowiadanie, automatyczne zaznaczanie odpowiedzi, itp.) i stosują kontrolę rozkładu/próby;
 • udostępnili nam link swojej platformy przed realizacją terenową, tak aby nasi eksperci mogli sprawdzić tematy, zgodność z regulacjami prawnymi dotyczącymi poufności danych i innymi przepisami, a także pozytywne wcześniejsze doświadczenia sondażowe.