Prywatność i ochrona danych

Zobowiązania Ipsos dotyczące prywatności i ochrony danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wydane przez Unię Europejską (RODO/GDPR) obowiązujące od 25 maja 2018 r. stanowi kolejny ewolucyjny krok w obszarze ochrony prawa do prywatności osób fizycznych (jak chociażby bardziej restrykcyjne regulacje dot. zgody, prawo do bycia zapomnianym, regulacje dotyczące rodzaju i ilości danych osobowych, które można wykorzystać, dostęp do danych i ich bezpieczeństwo itd.), poza tymi regulacjami, które do tej pory obowiązywały w Unii Europejskiej i w wielu innych krajach na świecie.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Maria Brańska, [email protected]

 

Pobierz "Zobowiązania Ipsos dotyczące prywatności i ochrony danych"

Pobierz "Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych Klientów"

Pobierz "Klauzulę informacyjną dotyczącą rekrutacji"

 

 


Ipsos Global Data Protection & Privacy Policy

As part of its social responsibility, Ipsos is committed to international compliance with data protection laws, regulation and rules. This data protection policy (“Policy” or “Data Protection Policy”) applies worldwide to the Ipsos Group and is based on globally accepted basic principles on data protection. This Policy adopts the fundamental principles of the EU’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) as the minimum standard to which Ipsos Group, its employees and suppliers will have to adhere. [...]

Download the full Ipsos Global Privacy & Data Protection Policy