Zgłaszanie nieprawidłowości

Ipsos dąży do osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie jakości, uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności. Dlatego ustanowiony został zewnętrzny i niezależny system zgłaszania nieprawidłowości, który każdemu pracownikowi lub osobie trzeciej umożliwia  informowanie o takich zjawiskach i problemach, które mogą mieć poważny wpływ na firmę lub które mają nieuczciwy charakter.

System jest obsługiwany przez Expolink, niezależną firmę z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działającą  w imieniu Ipsos i zapewniająca pełną anonimowość przesyłanych informacji.

Kliknij tutaj, aby zgłosić nieprawidłowość