Odpowiedzialność

W swoim podejściu do społecznej odpowiedzialności biznesu Ipsos zawsze stawiał na trzy kluczowe filary – pracowniczy, społeczny i środowiskowy. Informacje na temat działań w ramach tych filarów nie tylko pozwalają nam ocenić  nasze działania na tle światowych norm, ale także stanowią podstawę do podejmowania dalszych inicjatyw.

Nasze zobowiązania CSR  | Fundacja Ipsos
Środowisko | Wolontariat pracowniczy

Nasze zobowiązania CSR

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos to pierwsza agencja badawcza na świecie, która przystąpiła do UN Global Compact.

W 2008 Grupa przystąpiła do UN Global Compact wyrażając tym samym swoje poszanowanie dla dziesięciu uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, rynku pracy, środowiska i zwalczania korupcji. Do narzędzi pozwalających na zarządzanie polityką CSR należy „Zielona Księga”, stanowiąca zawodowy kodeks postępowania Ipsos, a także „Księga Praktyk i Procedur”, do której dołączyliśmy także procedurę uczestnictwa pracowników w działaniach kontrolnych (whistleblowing).

Program CSR został zbudowany w 2008 roku na kanwie trzech głównych zasad:

  • Stosowanie się do 10 Zasad UN Global Compact;
  • Zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
  • Zwiększanie naszego wpływu społecznego dzięki stworzeniu Fundacji Ipsos, której celem jest zapewnienie edukacji pokrzywdzonym przez los dzieciom i młodzieży na całym świecie.

Ipsos-Green-BookBranżowy kodeks postępowania firmy

Pobierz Zieloną Księgę Ipsos


Fundacja Ipsos

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Celem stworzonej przez Grupę w 2014 roku Fundacji Ipsos jest zwiększanie dostępu do edukacji i wpływ na społeczeństwo w każdym kraju, w którym jesteśmy obecni. Ipsos przeznaczył na ten cel pół miliona euro. Misją fundacji jest organizacja programów edukacyjnych dla pokrzywdzonych dzieci i młodzieży na całym świecie.

Fundacja Ipsos obecnie wspiera dziesięć organizacji non-profit, których działalność skupia się głownie na remontach szkół, wspieraniu potrzebujących dzieci i rodzin, a także rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.


Środowisko 

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Jako firma międzynarodowa, Ipsos uwzględnia w swojej strategii rozwoju wpływ, jaki jego działalność biznesowa wywiera na środowisko.

Ipsos opracował w wielu krajach praktyki dotyczące ochrony środowiska, aby wyczulić swoich pracowników na takie kwestie jak redukcja odpadów, zmniejszenie zużycia energii czy ograniczenie śladu węglowego.

CSR 2016


Wolontariat pracowniczy

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

We wszystkich naszych dużych oddziałach Ipsos istnieją komitety Wider World (tworzone przez wolontariuszy), których celem jest zmniejszenie niekorzystnego wpływu naszej działalności na środowisko, a także przyczynianie się do rozwoju lokalnych społeczności. Zajmują się one uczestnictwem w lokalnych inicjatywach oraz komunikowaniem o nich pozostałym pracownikom i społeczeństwu.

Inicjatywy społeczne Ipsos na całym świecie: w 2015 roku 51 naszych lokalnych oddziałów zaangażowało się w działania charytatywne*.

*Źródło: „Taking responsability” – doroczny internetowy sondaż prowadzony wśród managerów w 73 krajach, reprezentujących 92% oddziałów firmy Ipsos.
037.1-RCA-Kenya 005.1-course princess-reema-launches-historic-breast-cancer-awareness-campaign-for-saudi-women

Kenijski oddział Ipsos wspiera programy organizowane w ramach Research Clubs of Africa (RCA). 

Ameryka Łacińska na start! Od 2015 roku Ipsos zachęca swoich pracowników do założenia koszulek z logo Ipsos podczas udziału w najważniejszych imprezach biegowych (po trzy w każdym kraju).

Profilaktyka i leczenie raka w Arabii Saudyjskiej. Ipsos w Arabii Saudyjskiej wspiera kampanię profilaktyki i leczenia raka piersi, zainicjowaną przez rodzinę królewską.

Pobierz dokument „Ipsos, a socially responsible Group”