Ipsos ostrzega - fałszywe zaproszenie do współpracy.

Szanowni Państwo, W związku z docierającymi do nas licznymi sygnałami, odnoszącymi się do wiadomości email pochodzących od osób podających się za pracowników Ipsos Sp. z o.o. i dotyczących ofert pracy w charakterze tzw. tajemniczego klienta, uprzejmie informujemy, iż:

Ipsos ostrzega - fałszywe zaproszenie do współpracy.

  1. Ipsos Sp. z o.o. nie jest nadawcą wiadomości email, o których mowa powyżej;
  2. na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacji Ipsos Sp. z o.o. nie wymaga podania wskazanych w wiadomości email danych, tj. m.in. PESEL, numeru dowodu osobistego lub skanu dokumentu, numeru konta bankowego;
  3. Ipsos Sp. z o.o. nie pobiera od kandydatów na pracowników żadnych opłat związanych z procesem rekrutacji.

W przypadku otrzymania wiadomości email, o której mowa powyżej, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie przesyłanie swoich danych osobowych podmiotowi będącemu jej nadawcą. Ujawnione dane mogą zostać wykorzystane w celu popełnienia kolejnych przestępstw, np. kradzieży tożsamości, wyłudzenia pożyczki, etc.
Wykorzystywanie w przesyłanych wiadomościach email danych Ipsos Sp. z o.o. uznać należy za bezprawne i godzące w dobre imię Spółki. W związku z tym procederem zostały podjęte odpowiednie kroki prawne, a sprawa została zgłoszona do właściwych organów.

W przypadku wątpliwości, czy dana oferta pracy stanowi oficjalną ofertę pochodzącą od Ipsos Sp. z o.o. prosimy o kontakt:
Marcin Czapek lub Nina Gaworska lub pod nr telefonu 22 448 77 00

Fałszywa wiadomość email:

Witam Serdecznie,
chcieliśmy poinformować, iż Pani kandydatura wstępnie nas zainteresowała.
Osoba uczestnicząca w badaniu wciela się w potencjalnego klienta, aby sprawdzić jakość obsługi we wskazanym sklepie/punkcie obsługi. Nawiązuje bezpośredni kontakt z pracownikiem placówki (sprzedawca/konsultant), zadaje mu kilka pytań odnośnie oferty lub produktu (które otrzyma od nas z całym pakietem dotyczącym danego zlecenia), a więc bierze bezpośredni, aktywny udział w zaaranżowanych sytuacjach. Po zrealizowaniu takiej wizyty Tajemniczy Klient wypełnia ankietę w systemie, w której odpowiada na pytania dotyczące dokonanej obserwacji.
Praca będzie przebiegała wśród podmiotów , które znajdują się w bazie danych naszej firmy.
Każdy pracownik ma prawo wyboru czasu pracy w dogodnych dla siebie godzinach. Zleceń miesięcznie jest od 30 do 40. Każde zlecenie płatne jest 30 zł netto.
Po nawiązaniu współpracy otrzyma Pani swój login i hasło do systemu, przez który będzie z nami współpracować.
Proponujemy dogodną formę współpracy. W mailu zwrotnym wraz z resztą danych osobowych do Umowy, proszę wskazać jaka forma Pana interesuje: umowa o dzieło, czy umowa zlecenie.
Praca na jaką Pani aplikowała będzie rozliczana na osobiste konto bankowe wskazane przez Panią.
Do wygenerowania umowy prosimy o następujące dane osobowe:

  • Imię i Nazwisko
  • Adres zameldowania (z dowodu osobistego)
  • PESEL
  • Nr dowodu osobistego wraz z datą ważności, a jeśli możliwe to jego skan (przód, tył)
  • Osobiste konto bankowe, na które wpływać będzie wynagrodzenie oraz, które posłuży nam do zweryfikowania Pani tożsamości, czyli dane konta bankowego muszą zgadzać się z danymi z dowodu osobistego (jeśli dane w koncie różnią się np. w dowodzie ma Pani pełną nazwę ulicy, a w koncie skrót, proszę nam o tym napisać, bo nasz system nie przepuści poprawnie weryfikacji).

W celu weryfikacji Danych Osobowych przeprowadzamy standardowy przelew o wartości 1 gr na konto wskazane przez nas w Umowie z Pani osobistego konta . Konto, z którego otrzymamy przelew potwierdzający dane osobowe, będzie kontem, na które będziemy przelewać wynagrodzenie każdego ostatniego dnia miesiąca.
Po pozytywnej weryfikacji danych osobowych i podpisaniu umowy pracę rozpoczęłaby Pani z końcem lipca.
Mamy nadzieję, że podczas weryfikacji wszystko przebiegnie pomyślnie i Nasza współpraca będzie owocna obustronnie.

Korporacyjne