Międzynarodowe badania społeczne| Ipsos
Public Affairs

Międzynarodowe badania społeczne

OUR SOLUTIONS
Zrozumieć obywateli i społeczeństwa na całym świecie.

Ipsos ma długą historię prowadzenia międzynarodowych badań społecznych.  Dzięki sprawdzonym narzędziom badawczym i globalnej sieci ekspertów, jesteśmy przygotowani, aby wspierać sektor publiczny i prywatny, agencje, organizacje i rządy.

Ipsos posiada specjalistyczną wiedzę w różnych obszarach rozwoju międzynarodowego i dyplomacji publicznej, takich jak rolnictwo, społeczeństwo obywatelskie, łagodzenie konfliktów, demokracja, prawa człowieka i zarządzanie, wzrost gospodarczy i handel, edukacja, finanse, środowisko i zasoby naturalne, rozwój zasobów ludzkich i instytucjonalnych, zdrowie i żywienie, płeć kulturowa, dyplomacja i współpraca międzynarodowa oraz pomoc humanitarna i pomoc w przypadku katastrof.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Ipsos pomaga śledzić postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ  zwiększając efektywność współpracy na rzecz rozwoju, jednocześnie pomagając rządom w ulepszaniu ich polityk i usług, a prywatnym firmom - w byciu bardziej zrównoważonymi.

Nasze międzynarodowe badania w dziedzinie nauk społecznych zostały opracowane z myślą o międzynarodowych badaniach rynku. Używamy najbardziej odpowiednich metod ilościowych i jakościowych dla każdego projektu.